1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları

Kınalıada, Burgazada, Heybeliada, Büyükada ve Sedef adasıyla ilgili imar planlarını 1 Ağustos’ta askıya çıkardı. Planlara göre, yapı yüksekliği Sedef adasında 3,50 metreyi, diğer konut alanlarında 6,50 metreyi geçmeyecek. Sedef adası dışında konut alanı olarak gösterilen 500 metrekare ve üstü parsellerde de konaklama tesisi yer alabilecek. Planlama aşamasında olası tehlikeler de...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan Adalar İlçesinin 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları 01/08/2023 tarihinde askıya çıktı. Raporda, sivil mimari örneklerin en çok Büyükada’da bulunduğunu aktarıldı ve koronavirüs salgını sırasında Diyanet’e devredilen Heybeliada’daki sanatoryumun akıbetine yer verildi. Heybeliada sakinleri, sanatoryumun hastane olmasını istiyordu. Yapı Diyanet’e devredilmişti ancak...
Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi, İstanbul İli, Adalar 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 12.05.2023 tarihli ve 6419988 sayılı Olurları ile 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu...