Ali Ercan Akpolt

Kınalıada Taşocakları mevkiinde, Orman arazisi olan yere, Adalar Belediyesi tarafından çöp merkezi yapılmak için Kanlıca Orman Bülge Müdürlüğü’nden arazinin Adalar Belediyesine tahsisi istenmişti. Bu alana aynı zamanda senelerdir spor kompleksi yapılmaya çalışıyor. Kınalıada Mahallesi 104 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 12.298,85 metrekarelik kısmında Katı Atık Aktarma İstasyonu (İnşaat atıkları, mobilya,...
Liyakat önemli bir konu. Yeterlilik ilkesi olarak da adlandırabileceğimiz liyakat, verilen görevi başarı ile yapabilme yetisi olarak tanımlanabilir. Göreve kabul edilme ve yükselmelerde “bilgi, görgü ve diplomayı” esas alan bir anlayıştır. Büyükada’da yapılan İETT’nin araçlarının tartışıldığı toplantıda bunu daha net bir şekilde gördük. Adalar Belediyesi, İBB, İETT ve Adalar Belediye...