danıştay

Adalar İlçesinin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarının iptal kararı Danıştay tarafından bozuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.6.2011 tarihli, 1344 sayılı kararı ile kabul edilen 21.9.2011 onay tarihli 1/5000 ölçekli Adalar İlçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile bu plana yapılan itirazın zımnen reddine ilişkin işlemin iptali Danıştay tarafından...
Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP), Sakarya Arifiye’de ki Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesine karşı Danıştay’a açtığı yürütmeyi durdurma ve iptal istemli davayı red etti. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Tank Palet Fabrikası’nın 25 yıllığına Katar’a Özelleştirme yolu ile devredilmesi kararına karşı, bu devir işleminin 4046 Sayılı Yasaya, Anayasaya aykırılığı nedeniyle Danıştay 13. Dairesinin 2019/...