hukuk

T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİSayı : 2011/56 Esas AHMET SABİT KUT’AMahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasında davalı sıfatıyla yer aldığınız dosyada gerekçeli karar yazılmış olup, Davanın kabulüne karar verilmiştir. Gerekçeli karar tarafınıza tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur 14/05/2024
Tarih: 27.03.2024ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2021/171 Esas MERİ VASİT Hakkınızda ”TMK m. 618 gereği mirası reddeden mirasçılar tarafından muris terekesinden mal edinildiğinden ve terekenin benimsendiği, Mirasçıların ret hakkının kaybetmiş oldukları kabul edilerek davanın kabulü ile Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2016/68 K; 2016/121 K. sayılı ve 06.09.2016 tarihli reddi...
T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİT.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı : 2021/278 EsasKonu : 2. Gaiplik İlanı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUTASARRIF YORGİ OĞLU DİMİTRİ gaipliği...