kısıtlılık hakkı

İstanbul 7. Vergi mahkemesi, İmar Planları olmayan yerlerde arsa ve binalardan alınan vergilere kısıtlılık uygulanacağına hükmetmişti. İstanbul Barosuna kayıtlı Kemal Kil Hukuk Bürosu avukatlarından Nihat Arslan’ın takip ettiği davada, DSP İlçe Başkanı Murat Pekin’e ait taşınmazların Adalar İlçesinde İmar Planları olmaması sebebiyle tasarrufunun kısıtlanmış olduğu kabul edilerek arsa ve binalarda...
Adalar ilçesinde 1/5000 Koruma Amaçlı İmar Planları 2017 yılında iptal edildiği için ödeyeceği vergilerde muafiyet (Kısıtlılık) isteyen hemşehrimizin talebini kabul etmeyen belediyenin yaptığı tam tahakkuk işlemlerine, yürütmenin durdurulması istemine mahkemeden onay çıktı! Adalar İlçesi’nde 1/5000’lik Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından 2017 yılında iptal edildi. Dolayısıyla,...