Adalılar dikkat! Emlak vergilerinde flaş gelişme!

Adalılar dikkat! Emlak vergilerinde flaş gelişme!
Yayınlama: 02.07.2019
Düzenleme: 13.12.2022 15:27
A+
A-

Adalar ilçesinde 1/5000 Koruma Amaçlı İmar Planları 2017 yılında iptal edildiği için ödeyeceği vergilerde muafiyet (Kısıtlılık) isteyen hemşehrimizin talebini kabul etmeyen belediyenin yaptığı tam tahakkuk işlemlerine, yürütmenin durdurulması istemine mahkemeden onay çıktı!

Adalar İlçesi’nde 1/5000’lik Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından 2017 yılında iptal edildi. Dolayısıyla, SİT alanları olarak kabul edilen yerler için (Adalar vs.) 2863 sayılı Yasanın 17’nci maddesine göre arsa ve binalarda emlak vergisinde muafiyet (kısıtlılık) isteyebilir vergi tutarlarınızın 1/10’nu ödeyebileceğinizi daha önceki haberimizde paylaşmıştık.


Yürütmenin durdurulmasını istedi

Bu haktan yararlanmak isteyen DSP Adalar ilçe başkanı ve TEKNO MESKEN TURİZM YATIRIMLARI VE TİC. AŞ sahibi Murat Pekin, 5 adet taşınmazı için firması adına taahhuk eden emlak vergilerinin Emlak Vergisi Kanununun 30. maddesi uyarınca 1/10 oranında emlak vergisi tahakkuk ettirilmesi gerekirken tam vergi tahakkuk edildiğini, ödeme emrinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek ödeme emrinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istedi.

Adalar Belediyesinin avukatı ise, taahhuk eden verginin ödemesinin yürütmesini durdurulması ve imar mevzuatına göre kısıtlılık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki yargılamanın İdare Mahkemesinin görevine girdiği, Murat Pekin’in dilekçesinin ilgili kanuna aykırı olarak düzenlenmiş olduğu, davanın İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına ihbar edilmesi gerektiği, dava konusu ödeme emirleri içeriğinde yer alan emlak vergilerinin ilgili olduğu taşınmazların yer aldığı Adalar İlçesinin “Sit Alanı Bütünü” olarak ilan edildiği, ancak bu durumun ilçede bulunan taşınmazların kendiliğinden kısıtlı sayılacağı anlamına gelmediği, bir taşınmazın kısıtlılık hükümlerinden faydalanabilmesi için imar planı kapsamında yer alması ve planda kısıtlılık halinin bulunması gerektiği, oysa 1/5000 ölçekli Adalar İlçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının iptal edildiği buna bağlı olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının da bulunmadığı bu nedenle davacının 1/10 oranındaki emlak vergisi tahakkukundan faydalanamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini belirtmişti.


Mahkeme yürütmeyi durdurdu

Kemal Kil hukuk bürosu avukatlarından Nihat Arslan’ın takip ettiği davada mahkeme, kararında Murat Pekin’i haklı bularak taahhuk etmiş verginin ödemesinin durdurulmasına karar verdi. Böylelikle Adalılar, arsa ve binalarında emlak vergisi ödemelerinde 1/10 oranında muafiyet isteyebilecek. Yani 1.000 TL emlak vergisi ödüyorsanız 1/10 oranında (%90) muafiyet isteyerek 100 TL ödeyebileceksiniz.

Mahkemenin karar detaylarına girersek, ilgili kanunun 30. maddesinde, Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina, arsa ve arazi vergisinin, kısıtlamanın devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil olunacağı Murat Pekin’in maliki olduğu İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, 178 ada, 9,22,23 sayılı parsellerde bulunan taşınmazların sit alanında kaldığı, 1/5000 ölçekli Adalar İlçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının iptal edildiği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının da bulunmadığı görüldüğü, taşınmaz üzerinde ne tür bir yapılaşmaya gidileceğinin somut olarak belirlenmediği, bu haliyle gayrimenkul üzerindeki mülkiyet hakkından el verdiği ölçüde istifade edilemediği görüldüğü, davacıya ait taşınmazların tasarrufunun kısıtlanmış olduğu kabul edilerek emlak vergisinin 1/10 oranında tahakkuk ettirilmesi gerekirken, kısıtlılık hali göz ardı edilerek tam olarak tahakkuk ettirilen emlak vergisinin ve kültür varlıklarının korunmasına ait katkı paylarının tahsili amacıyla davacı adına düzenlenen dava konusu ödeme emrinde hukuka uygunluk bulunmadığından dolayı dava konusu ödeme emrinin 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

Ada Gazetesi Adalar ile ilgili bildirim almak ister misiniz? Hayır Evet