Mimarlar Odası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İstanbul’daki Sedef Adası’yla ilgili sit değişikliği kararının iptal edilmesi için Mimarlar Odası’nın açtığı davada verilen iptal kararı Bölge İdare Mahkemesi tarafından kesinleşti. Yerel mahkeme, söz konusu değişiklikle habitatın parçalanacağını, İstanbul ekosisteminin olumsuz etkileneceğini belirtmişti. Adaları’nın bir parçası olan Kaşık Adası ve Sedef Adası’nın doğal...
Adalar İlçesinin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarının iptal kararı Danıştay tarafından bozuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.6.2011 tarihli, 1344 sayılı kararı ile kabul edilen 21.9.2011 onay tarihli 1/5000 ölçekli Adalar İlçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile bu plana yapılan itirazın zımnen reddine ilişkin işlemin iptali Danıştay tarafından...
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Mart 2020’de Adalar’da tarihi dokuyu bozacak yapılaşmanın önünü açan İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun “Geçici Yapılaşma Koşulları”nın durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle dava açmıştı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin baktığı dava kapsamında dosyaya mimar, çevre mühendisi, peyzaj mimarı, harita mühendisi, arkeolog ve...
12
Ada Gazetesi Adalar ile ilgili bildirim almak ister misiniz? Hayır Evet