ücret tarifesi

Pazartesi günü meclise gelen ve komisyonlara gönderilen ücret tarifesi ve borçlanma teklifinin yankıları sürüyor. Pazartesi günü meclis gündemine gelen ücret tarifesi teklifi ve borçlanma yetkisi komisyonlarda kabul edilerek perşembe günü mecliste oylamaya sunulmasının tepkileri devam ediyor. Eğer perşembe günü yapılacak olan Adalar Belediyesi Meclisi’nin Mart ayı ikinci oturumunda, oylaması yapılacak...
Adalar Belediyesi’nde Pazartesi günü meclise gelecek borçlanma yetkisi kabul edilirse, Adalıların sırtına milyonlarca lira daha yük binecek. Belediyeler şeffaf olmalı Adalar Belediyesi Mart Ayı Meclis Gündemine gelecek olan 3.700.000 TL (Üçmilyonyediyüzbin) borçlanma yetkisi kabul edilirse, Adalıların sırtına milyonlarca TL yük binecek. Belediyeler, artan hizmet taleplerini gelirleriyle karşılayamadıklarında borçlanmaya başvurabilmektedirler. Dikkatinizi...