“Fayton Ulaşım Araçları” önerisi red edildi.

“Fayton Ulaşım Araçları” önerisi red edildi.
Yayınlama: 01.06.2013
Düzenleme: 23.06.2013 13:02
A+
A-

"Fayton Ulaşım Araçları" önerisi red edildi.

 

“Fayton Ulaşım Araçları” önerisi red edildi.

 

 

Heybeliada da gerçekleşen Adalar Belediyesinin Mayıs Ayı Meclis Toplantısında,Adalar Belediyesi Ulaşım  Hukuk Komisyonunun hazırladığı ve olumlu görüş belirttiği fayton ulaşım araçları hakkındaki öneri oy çokluğuyla red edildi.

 

 

Adalar Belediyesi Ulaşım  Hukuk Komisyonunun hazırladığı ve Cevahir Karabulut,Raffi Hermon Araks,Ali Tokdemir,Ali Ercan Akpolat,Akif Şekerci’nin olumlu oy kullanıp uygun gördüğü ve meclis onayına sunulan raporda,16.06.1999 tarih ve 11012 sayılı III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararında Adalardaki bütün yolların yaya yolu olduğu karar bağlanmış,bu karar ile Adalarda anayol (ana arter) olmadığı tespit edildiği belirtilmiştir.Tamamı yol olan Adalar İlçesinde fayton ulaşımı isteğe bağlı bir kullanım aracı olduğu belirtilen raporda,İBB’nin yetki alanında olan herhangi bir yol güzergahı bulunmadığı karar bağlanmış ve UKOME’nin herhangi bir yetkisi bulunmadığı belirtilmiş.

 

Bu nedenle yol,ulaşım,fayton ulaşımı konularındaki bütün yetki ve sorumluluğun Adalar Belediyesinde olduğu ve Belediye Meclisinde görüşülerek karar bağlanması ve bunun yanında Fayton Yönetmeliğinin de görüşülerek kabul edilmesi istenmiştir…

 

Öneri ile ilgili ilk sözü Adalar Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Bülent Mısırlıoğlu aldı.

 

Bir kavram kargaşası olduğuna değinen Mısırlıoğlu,ana arterle ulaşım akslarının planlama kavramların birbirlerine karıştırılmaması gerektiğini belirtti.Adalar da ana arter bulunmadığını söyleyen Mısırlıoğlu,ana arter olmaması husisiyetiyle büyük şehirin ana arter kavramıyla yapmış olduğu tasarrufunu ortadan kaldıran idari bir karar olduğunu belirtti.Büyük şehir yasası olan yerlere bağlı belediyelerde iki yasa olduğunu belirten Mısırlıoğlu,bu yasanın birincisinin belediye yasası,ikincisinin ise büyük şehir yasası olduğunun altını çizdi.Bu iki yasa içerisinde birbirine çakışan aynı konulardaki maddelerde yetki hadisesinin iyi belirtilmesi gerektiğini vurguladı.İkinci kargaşanın Adalar İlçesi’nde fayton ulaşımının isteğe bağlı bir kullanım aracı olup toplu taşıma aracı olmadığı gibi bir tesbitin çok yakın geçmişte 1/5000’lik planlarda,plan görüşmeleri yaparken planlarda belirtilen ‘Adalar da iç ulaşım aracı faytondur’ibaresinin unutmuş olduğunu belirtti.Faytonların kaldırılmasıyla ilgili mahkemenin önce yürütmeyi durdurma sonra nihai kararı iptal ettiğini belirten Mısırlıoğlu,kavramların çok haha iyi değerlendirilmesi ,UKOME yetkilerinin uygulanabilmesi için ana arter olmasının şart olmadığı,yapılmaya çalışan uygulamanın kazanılmış davaya atfen yapıldığını söyledi.Adalar belediyesinin imkan açısından altından kalkamayacağını ve teklife olumsuz baktığının altını çizdi.

 

Konuyla ilgili görüşlerini belirtmek için söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Oktay Altın;

 

Büyükşehir Koordinasyon Merkezlerinin yönetmelikle kurulmuş,görevleri belirlenmiş kurumlar olduğunu belirten Altın,bu yönetmeliklerle uygulamak istenen standartlar arasında bir yetki karmaşası olduğunun altını çizdi.Bunun çözümünün karşılıklı olarak yazışmalardan geçtiğini belirten Altın,sonuç alınamadığı takdirde hukuki yollara başvurulması gerektiğini söyledi.Bunlar çözülmeden alınan bir meclis kararının kaos çıkarmaktan öteye geçmeyeceğini belirtti.

 

Adalar Belediye Başkanı Dr.Mustafa Farsakoğlu ise;Bu konu ile ilgili bir çözüm üretemediklerini,bir çok yazışma yaptıklarını,klasörler verildiğini,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile iki kez,Vali ile iki kez görüştüklerini ancak bir çözüme ulaşamadıklarını belirtti.Çözümün ada halkı tarafından seçilen bu meclisin çözmesi gerektiğini belirtti.Halâ UKOME’nin bir yönetmelik bile hazırlamadığının altını çizdi. 1998 yılındaki İl Trafik komisyonundan çıkarılan yönetmeliğin geçerli olduğunu söyleyen Farsakoğlu,ahırların durumu,buralardan çıkan kokular yüzünden adalıların utanç duyduğu ve bunun bir son verilmesinin gerektiğinin önemini vurguladı.2009 yılında Adalar Belediyesi Meclisinin bir yönetmelik hazırladığı ve UKOME’ye gönderildiğini söyleyen Farsakoğlu,yılların geçtiği ancak bir sonuç alınamadığını belirtti.İSPARK’ın ahır işlettiğini ve bunlardan para aldığını ancak en ufak bir desteğinin olmadığını belirten Farsakoğlu,Adalar Belediye Meclisinin bu konuyu çözmesi gerektiğinin altını çizdi.

 

Konuyla ilgili söz isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Oktay Altın,Bu teklife iki açıdan baktığını,birinci olarak fayton ulaşım konusunda bütün yetki ve sorumluluğunun Adalar Belediyesinin olmasının meclis kararıyla sağlanma hedefi,ikinci olarak fayton yönetmeliğindeki değişiklikler olduğunu belirten Altın,fayton yönetmeliğindeki değişikliklere olumlu baktığını ve olumlu oy kullanmak istediğini ancan birinci teklife ise olumlu bakmadığını belirtti.Teklifleri ayırma isteğinin yerine getirilmediği için olumlu oy vermeyeceğinin altını çizdi.Bir meclis üyesinin yetki ve sorumlulukları yasadan almak vermek gibi bir misyonu olmadığını belirten Altın,bunun mutlaka yasa ve yönetmeliklerle olması gerektiğinin önemininin altını çizdi. Altın,”Ben kendimi bu yasaların ve yönetmeliklerin üstünde hissetmiyorum.Bu şekilde bir karara katılmam mümkün değil,komisyon görüşünü ikiye bölerek oylatmanızı isteyeceğim çünkü ben fayton yönetmeliğindeki değişiklikler hususunda olumlu oy kullanmak istiyorum”dedi.

 

Adalar Belediye Başkanı Dr.Mustafa Farsakoğlu ise,önerinin iade edilemeyeceğini,altı kişinin uygun gördüğünü,bir ay geçtiği için yaptırımların söz konusu olduğunu belirterek oylamaya sunacağını belirtti.

 

Oylamaya geçildi;

 

Adalar Belediye Başkanı Dr.Mustafa Farsakoğlu,Raffi Hermon Araks ve Ali Tokdemir’in olumlu oy kullandığı öneri,diğer meclis üyelerinin olumsuz oy kullanması sebebiyle oy çokluğuyla red edildi.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 4 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.