Resul Can’a Kasım Turan davasından beraat

Resul Can’a Kasım Turan davasından beraat
Yayınlama: 10.01.2013
Düzenleme: 12.11.2015 19:03
A+
A-

ergenekon-mahkeme

Gazetemizin Adalar belediyesi’nde iki kasım Turan mı var?Haberiyle gündeme getirdiği davada, sanık sıfatıyla yargılanan eski Adalar belediye başkan yardımcısı Resul Can,yargılandığı davadan beraat etti…

 

Mahkeme kararı;

T.C.

ADALAR SULH CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2012/74 Esas – 2012/102
GEREKÇELİ KARAR
DOSYA NO : 2012/74
KARAR NO : 2012/102
[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2012/83
HAKİM : 38209
KATİP : RABİA DAMLA AYGÜNDÜZ 102443
DAVACI : K.H.
SANIK : RESUL CAN , Ahmet ve Sebahat oğlu , 01/01/1966 ARTVİN doğumlu, ARTVİN , MERKEZ , Sünbüllü mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bahçelievler Mah. Aydınlar Cad. No:216A İç Kapı No:1 Büyükçekmece/ İSTANBUL adresinde oturur.

 

 

VEKİLİ : Av. CEMAL GÜLVER , Üsküdar Kapalıçarşı No:387 Üsküdar/ İSTANBUL
SUÇ : Görevi İhmal
SUÇ TARİHİ / SAATİ : 12/04/2011
SUÇ YERİ : İSTANBUL/ADALAR
KARAR TARİHİ : 05/10/2012
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sanığın 12.04.2012 tarihinde Adalar Belediye Başkan yardımcısı ve memur disiplin komisyonu başkanı olduğu, Adalar Belediyesinde görevli Kasım Turan hakkında 657 sayılı kanunun 125 maddesi uyarınca verilmiş olan Kınama cezasına itiraz nedeni ile memur disiplin kurulunun toplanarak disiplin cezasına yapılan itirazı kabul ettiği, ancak daha sonra hakkında disiplin cezası uygulanan ile ilgili ek belgelerin ibrazı üzerine dosyanın tekrar incelendiği, disiplin komisyonu başkanı olan şüphelinin komisyon üyelerinin alacağı çoğunluk kararına uyacağını beyan ederek başka bir toplantıya katılmak üzere toplantıdan ayrıldığı ancak daha sonra Kasım Turan hakkında kınama cezasının onandığı nihai kararı ” kararımı değiştirdim ” diyerek imzalamadığı ve her hangi bir gerekçe de göstermediği bu suretle üzerine atılı görevi ihmal suçunu işlediği iddiası ile TCK.nun 257/2, 53/1 md.leri uyarınca cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.
Sanık Resul Can mahkememizdeki 2.06.2012 tarihli savunmasında, soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadelerini tekrar ettiğini, Adalar Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını, Belediye Başkanlığı yardımcılığı görevinden alınması nedeniyle İdari Yargıda lehine karar verildiğini ancak henüz Mahkemenin kararının kesinleşmediğini, hukuken Belediye Başkan yardımcısı olmakla beraber fiilen geçici görevle Şişli Belediyesinde görevli olduğunu, bu olayın meydana geldiği tarihte Belediye Başkan yardımcısı sıfatıyla Belediye Disiplin Komisyon Başkanı olduğunu, Komisyonun biri başkan toplam 5 kişiden oluştuğunu, Kasım Turan hakkında disiplin soruşturması yapıldığını, disiplin amirinin verdiği disiplin cezasına karşı komisyona itiraz söz konusu olduğunu, komisyonun itirazı değerlendirdiğini, savunma hakkının kısıtlanmış olduğu gerekçesiyle verdiği disiplin cezasını kaldırdığını, görevden alınmasından sonra komisyonun tekrar toplandığını, bu sebeple disiplin cezasına yapılan itirazın reddine ilişkin yeni bir karar alındığını, bu kararın kendisine de imzalatılmak istendiğini, fakat kendisinin bu kararı imzalamadığını, yeniden aksi yönde bir karar alınmasının yasa ve kanuna aykırı bir durum olduğunu, komisyon başkanının imzasını taşımayan ceza için ilgilisince İdari Yargı yoluna gidildiğini, İdari Yargının da lehine karar verdiğini, kendisinin suçlanmasının nedeninin 2. Kez yasaya aykırı olarak disiplin cezası verilmesi yönündeki bu kararı imzalamamış olması olduğunu, ortada esasen sahte olarak nitelendirilebilecek önceki ceza verilmemesine ilişkin karara rağmen bu sefer ceza verilmesi yönünde bir karar alınmasının söz konusu olduğunu,kendisinin de bu kararı imzalamayı reddetmesinin tamamen yasal olduğunu savunmuş beraatine karar verilmesini talep etmiştir.
DELİLLER, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ;
Sanık hakkında görevi ihmal nedeniyle dava açılmışsa da Adalar belediyesinden gönderilen Kasım Turan hakkında dosyanın incelenmesinden, Savunmadan ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığı üzere Belediye çalışanı Kasım Turan hakkında disiplin soruşturması yapıldığı ve Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.03.2011 tarih 715 sayılı ile kınama cezası verildiği, verilen karara itirazı üzerine sanığın da aralarında bulunduğu disiplin kurulunun 12.04.2011 tarih saat: 14.00 tutanağı ile Kasım Turan hakkında disiplin soruşturmasında 7 günden az olmamak üzere savunma hakkının verilmediği, savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesi ile verilen cezanın reddine karar verildiği bu yönüyle Kasım Turan’ın itirazının yerinde bulunduğu kurulun tüm üyelerince imzalandığı, kurulun aynı tarih ve saati taşıyan ikinci kararında ise Kasım Turan’a verilen kınama cezasının onandığı kararda sanık imzasının bulunmadığı verilen ikinci kararı imzalamaktan imtina ettiği anlaşılmaktadır. İtiraz üzerine disiplin kurulunun ilk kararında savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle verilen disiplin cezasını kaldırmışken aynı tarih ve saatte ikinci kararla disiplin cezasını onayamayacağı, ilk karar içerik itibariyle hatalı bile olsa idari-adli yollardan kaldırılmadıkça geçerliliğini koruyacağından aynı kurul tarafından ilk kararın tersine yeni bir karar verilemeyeceği, sanığın yeni kararı imzadan imtina etmesinin yerinde olduğu ve suç teşkil etmeyeceği anlaşılmakla aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

 

 

 

TÜRK  MİLLETİ ADINA
HÜKÜM:Ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere:
Sanık Resul Can hakkında TCK. 257/2 md.si nedeni ile kamu davası açılmış ise de, CMK. 223/2-a md.si uyarınca BERAATİNE,
Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
Dair, sanığın yokluğunda kararın tefhim ve tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla, zabıt katibine bayenda bulunmak suretiyle Yargıtay‘a temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. Verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı . 05/10/2012
Katip 102443
Hakim 38209

Enhanced by Zemanta

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.