14 KASIM DÜNYA KOAH GÜNÜ HAKKINDA DUYURU !!!

14 KASIM  DÜNYA KOAH GÜNÜ HAKKINDA DUYURU !!!
Yayınlama: 18.11.2013
A+
A-

14 KASIM DÜNYA KOAH GÜNÜ HAKKINDA DUYURU !!!

 

ADALAR HALKINA

14 KASIM  DÜNYA KOAH GÜNÜ HAKKINDA DUYURU !!!

 Konu: DÜNYA KOAH GÜNÜ

20 Kasım Dünya KOAH günü sebebiyle Türk Toraks Derneği tarafından organize edilecek ”Hasta Eğitim Toplantısı yapılacaktır.Eğitime  isteyen tüm halkımız katılımda bulunabilirler.

Yer: Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Bina Toplantı Salonu

 

Saat :14:00

 

Konuşmacı: Dr.Bilun Gemicioğlu

 

Yer:Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi -2 Kat Konferans Salonu

 

Saat:12:30

 

Konuşmacı: Dr.Berrin Ceyhan

 

KOAH Nedir?

Hastalık Hakkındaki Soru ve Cevaplar

 

 

Soru 1: KOAH nedir?

Cevap: KOAH-Kronik Obstüktif Akciğer Hastalığı- ilerleyici ve tam olarak geri

dönüşümlü olmayan, buna karşılık önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer

hastalığıdır. KOAH havayollarını daraltır, solunumu güçleştirir. Genellikle kronik

bronşit ve amfizem zemininde gelişen KOAH’da hastalar, öksürük ve balgamdan

kısa mesafeli yürüyüşde bile oluşan nefes darlığına kadar değişik semptomlara

sahiptirler.

 

Soru 2: KOAH gelişimine yol açan nedenler nelerdir?

Cevap: KOAH için en önemli risk faktörü sigara içimidir. Pipo, puro ve birçok

ülkede yaygın olan tütün tüketiminin diğer yolları da risk faktörüdür. Sigaraya

pasif maruziyet de solunumsal semptomlara ve KOAH gelişimine katkıda

bulunur. KOAH’nin diğer kanıtlanmış nedenleri; iş yeri ortamındaki tozlar ve

kimyasal maddeler (buhar, iritan maddeler, dumanlar) ve iyi havalanmayan

evlerde yemek pişirme ve ısınma amacıyla kullanılan organik yakıtların (odun,

tezek vb) yol açtığı iç ortam hava kirliliğidir. Dünya Sağlık Örgütü “WHO”,

organik yakıtların dumanlarına maruziyete bağlı olarak oluşan KOAH nedeniyle

her yıl 400,000 kişinin öldüğünü tahmin etmektedir. Dış ortam hava kirliliğinin

KOAH gelişimindeki özgül rolü henüz çok iyi bilinmemekle birlikte, akciğerlere

inhale edilen partikül yüküne katkıda bulunduğuna inanılmaktadır. Erken

çocukluk döneminde geçirilen solunumsal enfeksiyonlar, akciğer

fonksiyonlarında azalma ve erişkin dönemde solunumsal semptomlardaki artma

ile ilişkilidir.

 

Soru 3: KOAH tanısı nasıl sağlanır?

Cevap: Risk faktörlerine maruziyet

öyküsü olan kişilerde ve öksürük, balgam, eforla nefes darlığı olan hastalarda

KOAH tanısı düşünülmelidir. Fakat tanı, solunum fonksiyon testleriyle

doğrulanmalıdır. Bu testler, sadece tanıda değil, hastalığın şiddetinin belirlenmesi

ve hastalığın seyrinin takibinde de kullanılmaktadır. Solunum fonksiyon testleri,

bir sağlık kuruluşunda bulunan ve birinci saniyedeki zorlu ekspiratuvar volüm

(FEVı) ve zorlu vital kapasite (FVC)’yi ölçen spirometriyle kolayca yapılır.

Tedavi planını hazırlamadan önce, spirometrik anormalliğin boyutları,

semptomların şiddeti ve diğer akciğer hastalıklarının (astım, tüberküloz vb)

varlığına göre KOAH’nin şiddeti (risk altında, hafif, orta, ağır) belirlenmelidir.

 

Soru 4: KOAH’nin yaygınlığı nedir?

Cevap: WHO, tüm dünyada KOAH’nin

en önemli dördüncü ölüm nedeni olduğunu tahmin etmektedir (koroner arter

hastalığı, serebrovasküler hastalık, akut solunum yolu enfeksiyonundan sonra ve

HIV/AIDS ile dördüncülüğü paylaşmaktadır). WHO’nun tahminlerine göre 2000

yılında KOAH nedeniyle dünyada 2.74 milyon kişi ölmüştür. Türkiye’de ise 5

milyon civarında KOAH’lı hasta bulunduğu ve her yıl bu hastalıktan 26 bin

kişinin öldüğü tahmin edilmektedir. KOAH’ın Türkiye’de İskemik kalp hastalığı

ve serebrovaskuler hastalıklardan sonra 3. ölüm nedeni olduğu ve kırsal kesimde

daha yaygın olduğu tahmin edilmektedir.

Soru 5: KOAH hem erkeklerde hem de kadınlarda görülür mü?

Cevap: Evet, KOAH hem erkeklerde hem de kadınlarda gelişebilmektedir. 2000

yılında A.B.D.’de KOAH’dan ölen kadınların sayısı, ilk kez erkekleri geçmiş ve

bu da kadınlar arasında 1940’dan beri sigara kullananların artmasına

bağlanmıştır.Çin’de kronik solunum yolu hastalıkları kentsel kesimde en önemli

dördüncü, kırsal kesimde ise ilk sıradaki ölüm nedenidir. Çinli erkeklerin %

50’den fazlası sigara içmekteyken Çinli kadınlarda bu oran %6’larda kalmaktadır.

Çin’de erkek ve kadınlardaki KOAH prevelansı benzer düzeylerde olup, bu

durum Çinli kadınlarda sigara kullanımından farklı risk faktörlerinin KOAH

gelişiminde rol oynadığını düşündürmektedir.

 

Soru 6: Neden KOAH pek çok ülkede artış göstermektedir?

Cevap: 1990’da tüm dünyada değişik hastalıkların oluşturduğu yükü saptamak

amacıyla yapılan bir Dünya Bankası/WHO çalışmasında, KOAH’nin 12. sırada

olduğu görülmüştür. Hastalık yükü sıralamasında KOAH’ın 2020 yılında 5. sıraya

yükseleceği tahmin edilmektedir.KOAH’a ikincil küresel yükdeki artış, hem

gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde sigara içiminin artşına ve gelişmekte

olan ülkelerde yaşlı nüfusun artmasına bağlanmaktadır.

 

Soru 7: KOAH’lı hastaların çoğu neden bilinmemektedir?

Cevap: KOAH semptomlarına sahip hastaların büyük çoğunluğu, hastalık

ilerleyip solunumsal sakatlık yapıncaya kadar bir doktora başvurmamakta ve

KOAH tanısı almamaktadırlar. A.B.D.’de 2000 yılında yapılan bir çalışma,

spirometrik verilere göre 24 milyon yetişkinin KOAH ile uyumlu solunum

fonksiyon değişikliklerine sahip olduğunu, fakat sadece 10 milyon yetişkine bir

hekim tarafından KOAH tanısı konulduğunu göstermektedir. KOAH’nin yetersiz

tanısıyla ilgili benzer veriler Japonya’daki bir çalışmada da gösterilmiştir. Son

olarak Adana’da yapılan KOAH çalışmasında KOAH’lı hastaların sadece %

10’unun bir doktor tarafından teşhis edildiği, geri kalanların kendilerinde bu

hastalığın bulunduğunu bilmedikleri görülmüştür. Hastaların ve doktorların

KOAH’ın belirtileri konusunda eğitimi ve bu hastalığın erken döneminde tedaviye

başlanması, halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Soru 8: KOAH astımdan nasıl ayrılır?

Cevap: KOAH ve astım, her ikisi de aynı kişide var olabilen, benzer semptomlara

sahip kronik obstrüktif havayolu hastalıklarıdır. Her ikisinde de akciğerlerde

inflamasyon vardır, ancak altta yatan inflamasyonun özellikleri her iki hastalıkta

oldukça farklıdır ve sonuçta tedaviye yanıtları da çok farklıdır. Astımdaki hava

akımı obstrüksiyonu kendiliğinden veya tedavi ile genellikle tam olarak

düzelebilirken, KOAH’da hava akımı obstrüksiyonu tam olarak geri dönüşümlü

değildir ve zararlı ajanlara maruziyet devam ettiği takdirde genellikle ilerleyicidir.

Soru 9: Astım KOAH’a dönüşür mü? Astım ve KOAH arasında bir bağlantı var mıdır?

 

Cevap: Kuşkusuz ki astım ve KOAH arasında bir örtüşme vardır. Uzun süreli

astımın havayollarında yapısal değişikliklere neden olarak geri dönüşümsüz

havayolu obstrüksiyonuna yol açtığına dair kanıtlar vardır. KOAH’a yol açan

zararlı ajanlara maruz kalan astımlılarda astım benzeri ve KOAH benzeri

inflamasyonların birleşimi bulunmaktadır.

Soru 10: KOAH nasıl tedavi edilir?

Cevap: Etkili bir tedavi programında dört basamak vardır: (1) hastalığın

değerlendirilmesi ve izlenmesi, (2) risk faktörlerinin azaltılması, (3) farmakolojik

ve farmakolojik olmayan yaklaşımlarla stabil KOAH’nin tedavisi, (4) KOAH

semptomlarında kısa süreli kötüleşme ile karekterize akut alevlenmelerin tedavisi.

Sigara içiminin bırakılması, KOAH gelişme riskini azaltan ve hastalığın

ilerlemesini durduran tek ve en etkili girişimdir. Stabil KOAH tedavisi,

semptomlar için bronkodilatörlerin kullanımını ve yılda bir (ya da iki) kez grip

aşısı yapılmasını içerir. Farmakolojik olmayan tedavi yaklaşımları ise, solunumsal

rehabilitasyon programları, oksijen tedavisi ve sınırlı sayıdaki vakada uygulanan

cerrahi girişimleri içermektedir. KOAH, sıklıkla evde ya da hastanede bakım

gerektiren alevlenmelerle seyreder.

 

KOAH TANISINDA SPİROMETRİ

 

Kan basıncı ölçümü hipertansiyon tanısında ne kadar önemliyse, spirometri de

KOAH tanısında ayni düzeyde önemlidir. O nedenle, tüm sağlık çalışanları için

spirometri kolayca ulaşılabilir ve kullanılabilir olmalıdır.

 

Spirometri nedir?

Spirometri, bir insanın solukla çıkarabildiği hava miktarını ve bunun için

harcanan zamanı ölçen basit bir testtir.

Spirometre, akciğerlerin ne kadar etkin ve ne kadar hızlı boşaldığını ölçen bir

cihazdır.

Spirogram, zaman-volüm eğrisidir

 

Adalar Toplum Sağlığı Merkezi
EĞİTİM ŞUBESİ

AİLE HEKİMLİĞİ ŞUBESİ
YEŞİL REÇETE İNCELEME 

Tel&Faks:(0216) 382 60 61-382 62 10     

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.