Adalar Belediyesi bu kadar aciz bu kadar bilgisiz olabilir mi?

Adalar Belediyesi bu kadar aciz bu kadar bilgisiz olabilir mi?
Yayınlama: 11.11.2018
Düzenleme: 13.12.2022 15:30
A+
A-

Adalar Belediyesi emlak vergisinde kısıtlılık isteyen bir vatandaşına bilerek/bilmeyerek yanlış bilgi vererek kandırmaya çalıştı.

Kamu kurumlarında alışık olmadığımız bir uygulamaya Adalar Belediyesi imza attı. Adalar Belediyesi 2863 sayılı Yasanın 17’nci maddesindeki muafiyetin uygulanmasını isteyen bir adalı hemşehrimize yalan/yanlış bilgi vererek ada tarihine geçti.

ADALILAR DİKKAT! EMLAK VERGİLERİNDE KISITLILIK İSTEYEBİLİRSİNİZ!

Adalar İlçemizde 1/5000’lik Nazım İmar Planlarının İstanbul 8. İdare Mahkemesi Kararı ile iptal edilmesi, 1/1000 Nazım İmar Planlarının da bulunmaması sebebiyle SİT alanları olarak kabul edilen yerler için (Adalar vs.) emlak vergisinde muafiyet (kısıtlılık) isteyebilir, düşük oranda vergi ödeyebilirsiniz!

2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

VATANDAŞ EKİM 2018 TARİHİNDE KISITLILIK İSTEDİ

2863 sayılı Yasanın 17’nci maddesini baz alarak Adalar Belediyesine Büyükada’daki arsası için 1/5000’ik planların iptal edilmesi ve hazırda bir imar planı olmaması nedeniyle ilgili yasaya dayanarak Ekim 2018 tarihli dilekçe yazan adalı hemşehrimiz, emlak vergilerinde KISITLILIK istedi.

ADALAR BELEDİYESİ’NDEN SKANDAL CEVAP

Dilekçeyi inceleyen Adalar Belediyesinin ilgili müdürlüğü skandal bir cevaba imza attı. Adalı hemşehrimizin Ekim 2018 tarihinde yazıp kısıtlılık istediği dilekçesine belediyeden verilen cevap şöyle;

“İlgi tarihli dilekçeniz incelenmiş olup, konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığına İmar Planında kentsel sit alanı içinde kalan taşınmazların kısıtlı emlak vergisi uygulaması ile ilgili görüş sorulmuş olup, 02/06/2015 tarih ve 58140 sayılı gelen cevabı yazıda “1/1000 lık ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı yürürlükte olmaması, İmar uygulamalarının yapılmaması nedeniyle tahakkuk eden vergilerin kısıtlı emlak vergisi uygulamasından yararlanması mümkün bulunmamaktadır. “denmekte olduğundan dilekçenizde belirttiğiniz gayrimenkulleriniz için kısıtlılık hükümlerinden yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır. Bilgilerinize rica ederim.”

Gelir İdaresinin özelgesi

ADALAR BELEDİYESİ BU KADAR ACİZ BU KADAR BİLGİSİZ OLABİLİR Mİ?

Olur da bir kamu kurumu olan Adalar Belediyesi ancak bu kadar aciz bu kadar konudan bilgisiz bir cevap verebilir.  Bilip de yanlış cevap veriyorsa daha beter. Vatandaşın yazdığı kısıtlılık istediği dilekçe Ekim 2018 tarihinde. Bu tarihte Adalar’da bir Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı yok. 1/5000’lik planlar iptal edilmiş. Yasa diyor ki; ‘Plan yoksa kısıtlılık uygula.’  Yani Adalar Belediyesinin vatandaşının isteğine olumlu cevap verip arsasından aldığı vergi de kısıtlılık uygulaması gerekiyor.

Ancak Adalar Belediyesi ne yapıyor?

Gelir İdaresi Başkanlığının 02/06/2015 tarih ve 58140 sayılı gelen cevabına dayanarak isteği geri çeviriyor. Gelir İdaresi Başkanlığının verdiği cevap 2015 tarihinde yani o tarihte Adalar İlçesi’nde 1/5000’lik planı var. İptal edilmemiş. Gelir idaresi 2015 yılındaki soruya Adalar İlçesinde 1/5000’lik planlar devrede olduğu için kısıtlılık uygulanmaz diyor. Ancak vatandaş kısıtlılık isteğini Ekim 2018 tarihinde istiyor. Adalar Belediyesinin yeni tarihli tekrar Gelir İdaresine sorup cevap istemesi gerekiyor. Ancak belediyenin art niyetli kurnaz memurları 2018 yılında sorsa gelecek cevabı bildiği için 2015 yılında gelen eski cevaba dayanarak vatandaşına yanlış bilgi vererek kandırmaya çalışıyor. Yazık! Bir kamu kurumunun düştüğü duruma bakın!

Peki, memurların İkinci derece doğal sit alanı olarak belirlenmesi nedeniyle imar planı uygulaması durdurulan ve koruma amaçlı imar planı yapılmayan alanda bulunan ve emlak vergisi taşınmazın tasarrufunun kısıtlandığı kabul edilerek hüküm veren, Adalar İlçesinde 1/5000’lik Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları iptal edildiğinden dolayı Danıştay 9.Dairesi’nin kararından haberi yok mu? Memurlar olayın gerçek yüzünü bilmiyor mu? Bence biliyor! Ancak memur kurnaz, yazdığı cevabın yanlış olduğunu biliyor. Ama imza lazım. Bu konularda yeteri kadar bilgisi olmayan belediye başkanına imzayı attırıp muhataba gönderiyor! Eğer gerçekten konudan habersizlerse adalıların bizi kimlerin yönettiğini bir sorgulaması lazım…

Konunun detaylarına girersek;

Resmi Gazetenin 17.11.1986  19284 sayılı yayımında ilgili kanunun  4. Maddesinde  ‘Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu veya Bölge Kurullarınca; tarihi, sanat ve bölgesel özellikleri veya diğer özellikleri nedeniyle taşınmaz kültür veya tabiat varlığı olarak tescil ve ilan olunan, arkeolojik veya doğal sit alanı, korunma alanı, koruma amaçlı imar planı içinde olması nedeniyle üzerinde inşaat yapılmasına izin verilmeyen arsa ve arazilerin, ek ve değişik değişikliklerine belirli şartlarda izin verilen binaların (ticaret san’at – zanaat, veya mesleki bir faaliyet icrası için yapılan tesis maksadı dışında bir fonksiyon verilen veya bu amaçla kullanılanlar hariç) tasarrufu kısıtlanmış sayılır.  Bu hallerde kısıtlama, adı geçen kurulların kararlarının veya koruma amaçlı imar planının kesinleştiği tarihi izleyen yılın başından başlar ve kurul kararının veya planın kaldırıldığı yılın sonuna kadar devam eder’ denilmektedir. Kısacası Koruma Amaçlı İmar Planı olmayan SİT alanlarında emlak vergisinde kısıtlılık isteyebilir düşük oranda vergi ödeyebilirsiniz. Tabi bu kısıtlılık döneminde ödediğiniz düşük vergilerin planlar onaylandığında farkının alınmayacağı anlamına gelmiyor. Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları yürürlüğü girdiğinde düşük ödediğiniz vergilerin farkı faizsiz olarak sizden tahsil edilecek.

Emsal bir örnek vermek gerekirse, İkinci derece doğal sit alanı olarak belirlenmesi nedeniyle imar planı uygulaması durdurulan ve koruma amaçlı imar planı yapılmayan alanda bulunan ve emlak vergisi davaya konu yapılan taşınmazın tasarrufunun kısıtlandığı kabul edilerek hüküm verilmesi gerekirken, vergilendirmeye karşı açılan davanın reddine ilişkin ısrar kararının hukuka uygun görülmediği hakkında, İzmir ili Çiğli İlçesi B.Çiğli  Mahallesi  …  ada, … parselde kayıtlı, 24.111 metrekare alana sahip ve ikinci derece doğal sit alanında kalan, vasfı arazi olmaktan çıkarılarak arsaya dönüştürülmesine karşın 2002 ve 2006 yılları genel beyan dönemine ait emlak vergisi bildirimi verilmeyen arsa için takdir komisyonunca belirlenen 900,00-YTL ile 1.100,00-YTL metrekare birim fiyatı esas alınarak, 2003 ilâ 2007 takvim yılları için salınan bir kat vergi ziyaı cezalı arsa vergileri, 2003 takvim yılı için salınan ek arsa vergisi ile 2005 ilâ 2007 takvim yılları için salınan katkı payları davaya konu yapılmış…

Davayı inceleyen İzmir 2. Vergi Mahkemesi davayı reddetti…Dava temyize gönderildi.  Davacının temyiz istemini inceleyen Danıştay Dokuzuncu Dairesi, emlak vergisinin 1/10 oranında uygulanması gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu…Bozma kararına İzmir 2. Vergi Mahkemesi uymadı. Mahkemenin ısrar kararı davacılar temyiz ederek davaya konu yapılan taşınmazda fiilen yapılaşma yasağı bulunduğu ve tasarrufun kısıtlandığı ileri sürülerek bozulması istedi…

Danıştay 9.Dairesi, Kısıtlılık hali gözetilmeksizin yapılan vergilendirmeye karşı açılan davanın reddine ilişkin ısrar kararı hukuka uygun görülmeyip temyiz isteminin kabulü ile İzmir 2. Vergi Mahkemesinin ısrar kararının bozulmasına hükmetti.

Danıştay Dokuzuncu Dairesi emsal karar

Kısacası Nazım İmar Planları olmayan SİT alanları için emlak vergilerinde “KISITLILIK UYGULANABİR” dedi…

Şükrü Abanoz

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.