Adalar Belediyesinin 2018 yılı bütçesi uygun görüldü

Adalar Belediyesinin 2018 yılı bütçesi uygun görüldü
Yayınlama: 14.11.2017
Düzenleme: 13.12.2022 15:34
A+
A-

Adalar Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesi Hesabı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 14 Kasım 2017 günkü oturumunda Plan ve Bütçe komisyonu tarafından uygun görüldü. 

Adalar Belediyesinin 2018 yılı bütçesi uygun görüldü

Adalar Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesi Hesabı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 14 Kasım 2017 günkü oturumunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe komisyonu tarafından uygun görüldü. Ancak 01 Kodlu ” Personel Giderleri” toplamı Gelir Bütçesinin %30 unu aştığının altı çizildi.

KONUNUN ÖZÜ: Adalar Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesi Hesabı Hakkında.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Adalar Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesi, Bütçe Kararnamesi ve ekleri

Belediye Meclisinin 06/10/2017 tarih ve 2017/44 sayılı kararı ile kabul edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/11/2017 tarihli birleşiminde, incelenmek üzere Komisyonunuza sevk edilmiştir. Komisyonumuzca yapılan incelemede; ilgili bütçe ve ekleri, 5216 sayılı kanunun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 41, 61 ve 62. maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 5-34. maddeleri ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş olup aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Adalar Belediyesinin 2018 yılı bütçesi uygun görüldü

 

Adalar Belediyesinin 2018 yılı bütçesi uygun görüldü

C- DİĞER TESPİTLER

1- Bütçe kararnamesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 5-34.Maddelerine uygun olarak hazırlandığı ve 11 (on bir) maddeden ibaret olduğu tesbit edilmiştir.

2- İlgili belediye için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (42.000.000,00TL) ödenek verilmiştir.

3- İlgili Belediye bütçesinin gelirler ” (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli”nde gösterildiği gibi toplam (42.000.000,00TL) olarak tahmin edilmiştir.

4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiştir.

5- Bütçe kararnamesine eklenen cetvellerin ilgili kanunlar ile tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.

6- 01 Kodlu ” Personel Giderleri” toplamı Gelir Bütçesinin %30 unu aşmıştır.

7- Bütçe gelirlerinin % 5’inden az ve %10 ‘nunu geçmemek üzere (3.500.000,00 TL) yedek ödenek ayrılarak yönetmeliğe uygun haraket edilmiş olduğu tespit edilmiştir.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Adalar Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçe, Kararname ve ekleri, 5216 Sayılı Kanun’unun 25. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. , 61. ve 62. maddeleri, 5018 sayılı Ka.mu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 5-34. maddeleri ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş “Komisyon incelemesi” bölümünde açıklandığı şekliyle, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.