Adaların kıyılarından sonra denizleri de işgal altında!!!

Adaların kıyılarından sonra denizleri de işgal altında!!!
Yayınlama: 18.11.2019
Düzenleme: 13.12.2022 15:25
A+
A-

Büyükada’nın Maden Mahallesi 224 Ada 1 Parselde olanlar şeytanın aklına gelmez nitelikte!

Büyükada’nın Aya Nikola mevkiinde Osmanlı döneminde olan bir dalyanın ki, nokta kadar bir yer, mülkiyete konu yapılarak hayali birtakım krokilerle Büyükada Su Sporları kulübünden Kurşunburnuna kadar 224 ada 1 parsel numarasıyla tapuya Aram EF, Garabet Murat EF, Mari H., Eşref Kalfa isimli müteveffa kişiler adına kayıt edilerek Deniz Parselleri olarak tapulu hale getirildiği ortaya çıktı…

Amayasanın 43. Maddesi uyarınca denizler ve kıyılar devletin hüküm ve tasarrufun da olup mülkiyet konu yapılamaz. Yaptığımız araştırmalar sonucu böyle bir kayıt oluşturulduğu ve bu kayıtın içine Büyükada’nın tüm doğu sahilinin alındığını kısaca sahillerde yapılmış olan tüm dolgu alanlarının, rıhtım ve iskelelerin dahil edildiğini, hatta Adalar Belediyesinin Aya Nikola mevkindeki limanının, ahırların bir bölümünün bile bu tapu alanına dahil edildiği bilgisine ulaştık.

Amaç kamulaştırma parası almak

Bu şahısların amacının ise Su Ürünleri Kanununun özel mülkiyetteki dalyan ve voli yerleri ile bunların kamulaştırılması başlığı altındaki maddesinde açıkça görüldüğü ortaya çıktı.

Su Ürünleri Kanununun 12. Maddesinde; Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel sahipleri adına tapuya tescil edilmiş olan dalyan ve voli yerleri (Olağanüstü sebeplerin devam ettiği müddet içindeki inkıtalar hariç olmak üzere) sahipleri tarafından bizzat veya kiraya verilmek suretiyle devamlı olarak 5 sene işletilmediği veya terk edildiği takdirde kamulaştırılır.” Demekte.

Yani bu kişiler kamulaştırma parasının peşine düşmüşler. Adalar’da dalyan yapmak mümkün olmadığı gibi böylesi zahmetli emek isteyen işten kazanacakları parayı beğenmez uyanık rantçılar. Onlara emeksiz para lazım oda kanunun bu maddesinden faydalanmak için her türlü oyunu planlıyorlar…

Adaların Sulh Hukuk Hakimliği karar verecek…

Bakınız İstihsal yerlerinin sınırlandırılması yani ekli krokideki yayınladığımız haritaların sınırların nasıl tespit edileceği ise Su Ürünleri Kanunu’nun 5. Maddesi’nde açıklanmış.

Kanuna göre;Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan istihsal yerlerinin sınırları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında Maliye Bakanlığının tayin edeceği bir temsilci ile mahalli kadastro veya tapu memuru o yerin sulh hukuk hakimliğince tayin edilecek birisi araştırma müesseselerinden ve ikisi su ürünleri istihsalinden anlıyan üç bilirkişiden kurulu bir heyet marifetiyle teamülen malüm ve muayyen bulunan veya kira mukavele veya şartnamelerinde gösterildiği veçhile üç nüsha zabıt ve krokiyle tespit olunur. Bu zabıt ve krokilerin bir nüsnası Tarım Orman ve Köyişleri, bir nüshası Maliye Bakanlıklarına verilir. Bir nüshası da mahalli tapu dairesince hıfzolunur. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca zabıt ve kroki Resmi Gazete ile yayınlanır. Deniz dalyanları ile voli yerlerinin ve mansapların sınırlarının tespitinde yukardaki heyete en yakın liman dairesi temsilcisi, Devlet Su İşlerinin mülkiyet ve işletmesindeki yerlerde ise bu Genel Müdürlük temsilcisi de katılır. Hazinenin ve Devlet Su İşlerinin mülkiyetinde olan istihsal yerlerinin sınırlarının tespitinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz. Bu maddede zikredilen heyette vazife gören memurların harcırahları ile bilirkişiler için mahkemece takdir edilecek ücret Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ödenir” Demektedir

Yani işin boyutu Adaların Sulh Hukuk Hakimliğine kadar dayanıyor. Uyanıklar işte bu noktada işleri tıkanır gibi. Ama bellide olmaz Adalar Adliyesi’nde İbrahim UYANIK isimli hakiminde FETÖ soruşturması kapsamında cezaevine girdiği düşünülürse, belki de o aşamada geçilmiş sınırlar bilirkişi heyetince tespit edilmiş, sıra şimdi istimlak paralarının tahsili müracaatına gelmiş olduğu görülüyor…

Daha detaylı haber için aşağıdaki kırmızı alanı tıklayın

Daha detaylı haber için tıklayın

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.