koruma

İstanbul İli, Adalar İlçesi sınırlan içerisinde bulunan Sedef Adası Etabı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verildi.
İstanbul İli, Adalar İlçesi sınırlan içerisinde bulunan Kaşık Adası Etabı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verildi
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul Büyükada ile Sedef Adası arasındaki Neandros halk arasında Tavşan ya da balıkçı adası olarak bilinirken, Akdeniz ...