Matematik bilim ve sanat her yerde

Yayınlama: 28.07.2019
Düzenleme: 13.12.2022 15:27
A+
A-

Yaz tatilini fırsata çevirmek isteyen 81 ilden 153 öğretmen kamu ve toplumu yakından ilgilendiren bir projeye imza attı.

15 milyon öğrenci ve 80 milyon vatandaşı kapsayacak şekilde hazırlanan proje hakkında konuşan Selçuk Tütak şunları ifade etti.

            ”Haziran ayında karar verdiğimiz ve başladığımız ”Durakta Matematik” projesini sürekliliği ve kapsamının dar olmasından dolayı daha geniş alanlarda, zaman ve mekan sınırlaması olmadan tüm branşları da işin içine katarak ”Matematik Bilim ve Sanat Her Yerde” adı altında geniş bir öğretmen katılımı ile hayata geçiriyoruz. 153 öğretmen ile 81 ilde ekipler kurulmaya devam ediyor. İlçeler ile de iletişime geçildi. Eğitimin sadece bir branştan ibaret olmadığını, eğitimin sadece dört duvar arasına hapsedilmeyeceğini ve zaman mekan sınırlaması olmadan her yerde eğitim olabileceğini göstermek istiyoruz. Projemizin hayata geçmesi için bir çok kurum, kuruluş, dernek ve vakıfla da iletişim halindeyiz. Projemizin noterden onayını aldık. Patentini de alıyoruz. Cumhurbaşkanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımıza da projeyi ilettik. Destek istedik. Umarız bu proje tüm dünyada örnek teşkil eder. Eğitim ve öğretime yeni bir süreç olur. Vatanımıza milletimize hayırlı ve uğurlu olması dileklerimle.

             Son olarak da  kamuoyunu ve eğitim camiamızı aydınlatmak için şunları söylemek istiyorum. Haziran ayında karar verdiğimiz ve şekillendirdiğimiz ‘Durakta Matematik’  projesinin ana grubundan hiçbir açıklama yapmadan ve ansızın ayrılan bir grup öğretmenin projemizi yangından mal kaçırırcasına sahiplenmek adı altında hayata geçirmelerini talihsiz buluyorum. Kınıyorum. Emeğe karşı bir saygısızlık addediyorum. ”

Proje Adı:                                                          MATEMATİK, BİLİM  ve SANAT HER YERDE
Proje Tanıtımı :

Bütün ilimlere olduğu gibi Matematik, Fen, Sosyal, Edebiyat, İngilizce, gibi pozitif bilimlere ilgisi olan, sanata yatkın ve bu yönde yeteneği olan öğrenci, öğretmen veya velilerimizin bu yeteneklerini kullanmalarına fırsat vermek, yapılan eserleri ya da çalışmaları uygun görülen her alanda her mekanda sergileyerek  bilim ve sanatı sevdirmek projenin temelini oluşturmaktadır.  Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde daha önce yapılan projelerden anladık ki okul dört duvarla sınırlı bir mekan değil; okul her yerdir. Eğer her yer okul ise biz de ‘her yerde eğitim’ sloganı ile her branştan öğretmen ile bu süreci

”Matematik Bilim ve Sanat Her Yerde”

projesini hayata geçirerek destekleme kararı aldık. 81 ilden 153 gönüllü öğretmen ile çalışmalara yaz tatilinde başladık.  Yapılacak olan karikatür, kazanımlara dair çizimler, bilimin ve derslerin sanatsal tarafı ile ilgili resimler,3 boyutlu çalışmalar, görseller, yazılar, senaryolar, skeçler, drama ile eğitim, dersleri oyunlaştırma , kitap, dergi, broşür olarak yayın yapmak veya soyut çalışmaları uygun yerlerde sergilemek ya da yayınlamak suretiyle öğrenmenin eğlenceli olduğunu göstermek.

NELER YAPILABİLİR

Yapılan çalışmaları hologram şeklinde uygulamak. Otobüs, tramvay, metro, metrobüs giydirme ile çalışmaları yaygınlaştırmak. Senaryo yazarak çizgi film veya kamu spotları ile destek vermek. Ünlü isimlerle röportaj yapmak ve video şeklinde yaymak. Sergi açmak. Kitapçık ve broşür  bastırmak ve dağıtmak. Yerli ve milli bir bilim kahramanı oluşturmak ve okul çantalarının üzerinde baskılamak. Yapılan çalışmaların magnet, kartpostal , anahtarlık, ajanda, takvim, ayraç, vs şeklinde basılması. İl ve ilçe merkezlerindeki otobüs duraklarında (özellikle okullara yakın olanlar), metro ve tramvay duraklarında, okulumuzun belirli bir alanında koridor şeklinde uygulamak ve sürekliliğini sağlamak hiç imkan yoksa bile esnaf ve işyeri camlarına asmak  bu çalışmaları sergilemek. STEM ya da STEAM ile bağdaştırarak, bu plana dahil ederek 3 boyutlu çalışmalar yapmak, yaptırmak. Her yaştan vatandaşımızın tüm derslere, bilim ve sanata karşı olan ön yargılarını yok etmek ve yerine olumlu tutum geliştirmek ve aynı zamanda sevdirmek için ilgili afiş, resim, karikatür hazırlayarak uygun alanlarda sergilemek projenin temelini oluşturmaktadır. Yapılan bütün çalışmalar daha sonra dergi veya kitapçık haline getirilerek tüm okullara dağıtılması sağlanacaktır. Eğer imkanlar el vermezse sanal kitapçık olarak sosyal medyada ve eğitim sitelerinde tüm katılımcıların ismi yazılmak suretiyle yaygınlaştırılacaktır.
 
Proje Koordinatörü: Selçuk TÜTAK (0 532 690 60 38) basinselcuktutak@gmail.com

İl ve ilçe temsilcileri: Projenin Gerekçesi:

Cumhurbaşkanlığımızın ve Milli Eğitim Bakanlığımızın daha önce yapmış olduğu projeler ile okulun dört duvardan ibaret olmadığı, okulun her yer olduğu süreci. Öğretmenlik hayatımızda karşılaştığımız en büyük sıkıntı; öğrencilerin matematik, bilim ve sanata karşı olumsuz algı ile okula geldikleri ve öğrenemeyecekleri korkusudur. Bu ön yargıları derslerde yaptığımız etkinliklerle ve oyunlaştırmalarla büyük oranda aştığımızı gördük. İlgi yetenek ve kabiliyetleri olan katılımcılar ve öğrencilerimizle daha etkin bir süreç de hedeflemekteyiz. Bu etkinlikleri sosyal medyada paylaştığımızda yüzlerce meslektaşımız ve velilerimizden olumlu geri dönütler aldık. Bu olumlu dönütleri sürekli ve daha etkili duruma getirmek.   Bu etkinlikler ve karikatürlerin tüm vatandaşların göreceği yer olarak metro, tramvay ve otobüs durakları, bilbordlar, sokaklarda ve duvarlarda çizilecek 3 boyutlu resimler ile zaman mekan sınırı olmadan daha çok kişiye ulaşacağız ve bu ön yargıların kırılmasına bir nebze yardımcı olacağız. Vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız zaman ve mekan sınırlaması olmadan da bu proje ile matematiğe, bilim ve sanata karşı olumlu bakış açısı kazanacak. Eğitimin sadece dört duvar arasında kalmadığını gösteren proje adeta boş zamanın düşmanı olacak.    

Projenin Amacı

Matematiği, bilim ve sanatı çizimlerle, karikatürlerle, resimlerle, oyunlarla, 3 boyutlu çizimlerle, giydirme sanatı ile, senaryo ve çizgi filmlerle, okul ve araç gereç tasarımları gibi birçok alanda eğlenceli hale dönüştürerek gündelik yaşamın bir parçası haline getirmek. Olumsuz algıları değiştirmek. Herhangi bir anda her yerde mecburi olarak boşa harcanan zamanları avantaja çevirebilmek. Okulu dört duvar arasından çıkarıp geniş kitlelere ulaşarak fayda sağlayabilmektir.

5.Projenin hedefleri:

– Matematiği, bilim ve sanatı sevdirmek. – Matematiğin, bilimin sanatsal yönünün keşfedilmesini sağlamak. – Karikatürler ile insanların gülümsemesini görmek. -Okulun sadece dört duvardan ibaret olmadığını göstermek -Vatandaşlarımızın bilgi, birikim ve kültürel seviyelerinin artmasını sağlamak -Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerinin artmasını sağlamak. -Vatandaşları ilime, bilime, sanata ilgi duymalarını sağlamak. -Öğrencilerin ilgi yetenek ve kabiliyetlerini sergileyebileceği yerin sadece okul olmadığını her ortamda özgürce bilim ile iştigal edebileceği algısını sunmak. – Yapılan etkinliklerin herkesçe duyulması, benimsenmesi ve yaygınlaştırılması – Her yerde her an eğitim ile hemhal olmak. Dışarıda, metroda, tramvayda, sokakta vs geçen süreyi eğitim için kullanmak.

Kapsam:
Yer ve zaman kısıtlaması olmadan 7’den 70’e tüm vatandaşlar. Özellikle öğrenciler.  

Projenin İşleyişi:

-Projenin kamuoyuna duyurulması – İstekli öğretmenlerin katılması ve watsap gruplarının oluşturulması. -Her il ve ilçeden katılımın sağlanmaya çalışılması -İl ve ilçe temsilcilerinin kendi ekiplerini oluşturması -İstendiği takdirde dernek ve vakıflarla işbirliği yapılması -Örnek çizimler, çalışmalar ve proje detayının renkli çıktıları alınarak il ve ilçe müdürlüklerinin bilgilendirilmesi. -Okul döneminde projeye öğrenci ve velilerden ilgi ve yeteneği olanların dahil edilmesi. -Yapılan çalışmaların ortak bir havuzda toplanması ve afiş haline getirilmesi -Yapılan etkinlikler ve çizmiş olduğumuz karikatürlerin afiş haline getirilerek otobüs, metro, tramvay gibi alanlarda uygun yerlere asılması ya da billboardlarda sergilenmesi. -Otobüs, metrobüs, metro, hatta imkan varsa uçakların bile giydirilmesi. -Yerli ve milli çizgi kahramanların oluşturulması. -Senaryolar yazılarak çizgi film ve kamu spotu yapılması. -Stem veya Steam planlarına projenin entegre edilmesi -Okul araç ve gereçlerinde, ev eşyalarında, giysilerde baskılı matematik, bilim ve sanat figürlerinin uygulanması. Bu konuda tekstilciler ile işbirliği yapılabilir. Meslek liselerinden tasarım ve üretim yardımı alınabilir. -Ünlü isimlerle röportaj yapılıp kamu spotları oluşturulması. -Dergi, gazete, broşür vs basılması, -Okullara yakın duraklarda öğrenciler tarafından gözlem yapılıp, insanların afişlere olan tepkisinin gözlemlenmesi. -Belirli aralıklarla anketler düzenlenerek proje öncesinde ve sonrasında matematik, bilim, sanat algısı ve bakış açısının değişip değişmediğinin kontrol edilmesi. -Gerekli istatistikler ile hazırlanacak raporların Milli Eğitim Bakanlığına sunulması -Yapılan çalışmaların kitapçık halinde basımının yapılması, Eba, ve tüm eğitim sitelerinde yayınlanması. -Her katılımcının yaptığı çalışmaları haber yaparak kanal ve gazetelere haber yaptırarak projenin yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin arttırılması -Sene sonunda sergi salonlarında afişlerle sergi açılması  

Zaman:

Projenin Başlangıç Tarihi  : Eylül 2019

Projenin Bitiş Tarihi           : Haziran 2020    

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar:  

Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediye, İl ve ilçe MEM, okul aile birlikleri, Meslek Liseleri, Dernek ve Vakıflar 

Kaynaklar:

Okul Aile Birliği gelirleri, Belediye, Kaymakamlıklar, Valilikler, Gönüllü işadamları veya kuruluşlar.  

11.Riskler:  

Maddi destek bulunamaması Bazı il ve ilçelerde yaygınlaştırılamaması  
 
  • YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ
Matematik, bilim ve sanatı aynı paydada buluşturularak etki alanının genişletilmesi.  Öğrencilerin kendi eserlerini sergide görmesi ve matematiği, bilim ve sanatı iyice benimsemesi, sevmesi. Her yerde zaman ve mekan sınırlaması olmadan eğitim yapılabileceği. Eğitimde sanatsal dokunuşlar ve tasarımın etkisi. Öğrenci merkezli eğitim çalışmaları ileöğrencinin kendisini değerli hissetmesine katkı sağlayacaktır. Öğrenciler yaptıkları çalışmaların da sergilendiğini gördükçe özgüveni artacaktır ve derse olan ilgisi artacaktır. Sokakta, koridorlarda, taşıtlarda, okul araç ve gereçlerinde , giysilerde vs baskı şeklinde sevimliliğin öğrenmeyi tetiklemesi. 3 boyutlu çalışmalarla Stem ve Steam çalışmalarına dahil edilmesi. Projenin tüm dünyada örnek teşkil etmesi ve ülkemizin tanıtımının yapılacak olması.  

Not: İl ve ilçe temsilcileri projeyi kendi ilinde ve ilçesinde tüm okulları da işin içine katarak süreci kendi isteklerine göre şekillendirebilirler. Projede isim yazılmasını isteyen arkadaşlarımız da var. İsminin yazılmasını istemeyen ama emeklerini esirgemeyen arkadaşlarımız da var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

ASLIHAN ŞAHİN İZMİR
YAĞMUR YILMAZ HATAY
İSMAİL YALÇIN GÜMÜŞHANE
AYŞENUR TIRAŞ GAZİANTEP
EYYUP KÖYEBAKAN ADIYAMAN
IŞIL CELASUN KOCAELİ
FEYZA ÜLKÜ GELEGEN ANKARA -MAMAK
FATMA EBRU ÖZEN ANKARA-MAMAK
MAHİRE DEMİRSOY MUĞLA
İMRAN SEZER KAYSERİ
NESLİHAN ARSLAN İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR
DİDEM DOĞAN BALIKESİR
TAMER KARAKAN ELAZIĞ
ÖZLEM YILDIZ ANKARA-PURSAKLAR
BUKET GÖVCE KIRKLARELİ
ZEYNEP BENLİOĞLU NİĞDE
ABDULLAH KAMİL SATICI SAMSUN
FADİME KARAASLAN RİZE
MEYREM EĞRİOĞLU RİZE
BERNA DERİN İZMİR-ÖDEMİŞ
MELİSA DEMİR MUĞLA-MİLAS
FATMA KÜTÜK ADANA-SEYHAN
MURAT AKSOY SAMSUN-HAVZA
BÜŞRA ŞAHİN SİNOP
MUSTAFA GÖKGÖZ KIRIKKALE
DEMET KESKİN KOCAELİ
ŞULE TANTA KIRKLARELİ
SEVİM KAPUCU AKSARAY
FATMA NURDAN KORKMAZ KONYA-BEYŞEHİR
DİNÇKAN HARPUT KAYSERİ
YASEMEN COŞKUN KOCAELİ-DARICA
ŞÜKRAN İSHAK KEFELİOĞLU TRABZON
DERYA GÜRBÜZ ERZURUM
MAHMUT BABUR MARDİN
JALE GÜNER İZMİR
ESRA ERSÖZ KOCAELİ
FADİME KARAARSLAN RİZE
EMEL METİN KAYSERİ
AYBİKE MERYEM KARATAŞ İSTANBUL-ÜSKÜDAR
TİPİ ÖZKAN İSTANBUL
MURAT TAŞKIN ANKARA-KAHRAMANKAZAN
ZEHRA BAŞARAN BALIKESİR-BURHANİYE
SEMA ATABEY SAMSUN
ESENGÜL DEMİR KONYA
DEMET KILIÇ İZMİT
SERHAT KARA DENİZLİ
HAVANA TURANLI BURSA-OSMANGAZİ
FUNDA ÖZKAN ADANA
MERYEM TOPAL İZMİT
MÜNEVVER ESMEK ANKARA-KEÇİÖREN
IŞIL VURAN ANKARA-KEÇİÖREN
GÜLCAN PEKER ANTALYA
DİLEK DURMUŞ AYDIN
FATMA GÜL GÖKTAŞ BURSA-M.K. PAŞA
VİLDAN ŞİRİN ANKARA
NURTEN DURSUN BALIKESİR-GÖNEN
AYFER KARADEŞ İSTANBUL
YEŞİM ARDA İSTANBUL
EDA YOKGÖRME BURSA
ZEKİ KAPAT ŞANLIURFA
ZÜBEYDE AKDENİZ İSTANBUL-BAHÇELİEVLER
BUKET GÜRLER KIRŞEHİR
BERNA DERİN İZMİR-ÖDEMİŞ
AHMET GÜL ELAZIĞ
SELÇUK TÜTAK KAYSERİ
EMİNE DOĞAN ŞANLIURFA
TUBA DEMİR ŞANLIURFA
   

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

Ada Gazetesi Adalar ile ilgili bildirim almak ister misiniz? Hayır Evet