Ormanı zapt eden hurdacı

Ormanı zapt eden hurdacı
Yayınlama: 20.11.2019
Düzenleme: 13.12.2022 15:25
A+
A-

Kınalıada Taşocakları mevkinde bulunan ve üzerine 30 yıldır bir futbol sahası yapılmaya çalışılan yer için çalışmalar devam ediyor.

2009 yılında CHP’den belediye başkanlığını kazanan Mustafa Farsakoğlu tarafından üzerinde kale direkleri olduğu halde 4000 kamyon inşaat atıkları, çöp vs. gibi atıklar dökülerek katledilen yer için Adalar Belediyesi Başkan Yardımctsı M. Dündar Tıraş ve Adalar Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Resul Can’ın girişimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından atıklar kaldırılmış yer düzenmişti.

İşgalci yapı kayıt belgesi almış!!!

Tüm bu olumlu gelişmeler yaşanırken orman arazisine ait yeri işgal eden hurdacının gelişmeler üzerine buradan çıkmamak için imar affına başvurup yapı kayıt belgesi aldığı, burada kalıcı olmak için  perde arkasından işler çevirdiği ortaya çıktı.

Orman Bakanlığı ile ilgili mahkemeleri kaybeden bu şahısın aldığı yapı kayıt belgesinin bir geçerliliği yok. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tüm taşra teşkilatına gönderdiği Prof.Dr. Veysel Eroğlu imzalı belgede şu ifadeler var. “Anayasa ve yasalarımız ile koruma altına alınan ormanlarda, yasalara aykırı şekilde inşa edilmiş yapılar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu çerçevesinde  işlem yapılması yasada açıkça düzenlendiği halde orman alanlarına yasalara aykırı olarak yapılan yapıların 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunun geçici 16. Maddesi uyarınca değerlendirmeye tabi tutularak yanlış uygulamalar yapıldığı duyumları alınmaktadır. 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunun geçici 16. Maddesi; 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı olduğu için iskan belgesi alamayan ve çürük yapı niteliğine sahip olmayan taşınmazlar için 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması ve belirlenen şartların yerine getirilmesi  ile 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde yapı kayıt belgesi verilmesini düzenlemektedir. 6831 sayılı İmar Kanununa göre orman sayılan alanlarda yasa dışı yollarla yasa dışı yollarla inşaa edilen hiç bir tesis ve taşınmaz için 3194 sayılı İmar Kanunun geçici 16. Maddesi uyarınca yapı kayıt belgesi verilemeyeceğine mevzuattan açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim söz konusu maddenin uygulamasına ilişkin maddenin usul ve esasları düzenleme maksadıyla hazırlanan ve 06/06/2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğü giren Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların “Hazineye ve belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar” başlıklı 7 inci fıkrasının, mülkiyeti hazineye, intifa hakkı ise Orman Genel Müdürlüğü’ne ait devlet ormanlarının özel kanun kapsamında olması ve orman sayılan alanlarda yasa dışı yollarla inşa edilen ve suç konusu olan bine ve tesislerin Türk Ceza Kanununun müsadereye ilişkin hükümlerine göre müsadere edileceğinin açıkça düzenlenmesi karşısında, devlet ormanlarında yasalara aykırı şekilde inşa edilmiş yapılarla ilgili işlemleri düzenleyen ve hak sahiplerinin mülkiyet sorunlarını çözen 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. Madde düzenlenmesinin söz konusu olmayacağı ve orman sayılan alanlarda yasa dışı yollarla inşa edilen yapı ve tesisleri kapsamayacağı açık olup, bu konuda teşkilatınız taşra birimlerinin bilgilendirilmesi ve aykırı işlem tesis edilmesinin yeminini önemle arz ederim.

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. Maddesi söz konusu değil

Bu kapsamda konu değerlendirildiğinde; orman sayılan alanlarda, yasalara aykırı şekilde inşa edilmiş yapılar hakkında 6831 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre işlem yapılması yasada açıkça düzenlendiği halde Devlet ormanlarında yasalara aykırı şekilde inşa edilmiş yapı ve tesislere 3194 sayılı imar kanununun geçici 16. Maddesi çerçevesinde Yapı Kayıt Belgesi verilmesi başta Anayasamız olmak üzere 6831 sayılı Yasa ile çelişmektedir.Özel kanunlar kapsamında kalan alanlarda bulunan yapılar hakkında sadece yapının kullanım amacına yönelik olarak Yapı Kayıt Belgesi verildiği, bu belgenin arazi üstünde mülkiyet hakkı sağlamadığı ifade edilmişse de orman sayılan alanlar üzerinde işgal ve faydalanma suçuna konu olan yapıların mevcudiyetinin suç teşkil ettiği müsadere tedbirine konu olduğunu dikkate alındığında orman sayılan alanlar üzerine kaçak inşa edilmiş yapılar için verilen Yapı Kayıt belgesinin bir geçerliliği olmadığı gibi orman sayılan alanlar üzerinde bulunan kaçak yapının kullanılabileceği yönünde özendirici bir etki yapmaktadır. Bu durum nedeniyle vatandaş ile devlet arasında hukuki itilafların yaşanması da kaçınılmaz olacaktır. Orman sayılan alanlarda yasalara aykırı şekilde inşa edilmiş yapı ve tesislerin 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ıncı maddesi çerçevesinde ala alınmaması ve söz konusu hükmün orman sayılan alanlarda yasa dışı yollarla inşa edilen yapı ve tesislere uygulanmaması hususunu; Bilgilerinize arz ederim”

Dr. Bekir Pakdemirli imzalı yazıda bu hususa dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizilmiş.

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

Ada Gazetesi Adalar ile ilgili bildirim almak ister misiniz? Hayır Evet