Resmi Belgeler Yok ediliyor Erdem GÜL seyrediyor!!!

Resmi Belgeler Yok ediliyor Erdem GÜL seyrediyor!!!
Yayınlama: 29.10.2019
Düzenleme: 13.12.2022 15:25
A+
A-

Adalar Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünde, son 10 gündür  yoğun bir faaliyet sürmekte.

17 temmuz 2019 da “Çetrefilli Belediye Başkanlığı” haberimizde bahsettiğimiz üzere, belediyenin en önemli yeri, kasası olan Mali Hizmetler Müdürlüğü. Öylesine ballı börekli bir yer olduğunu, Başkan Yardımcılığına terfi edipte, bir türlü müdürlüğü bırakmak istemeyen ve hatta odanın kapı anahtarını cebine koyup dolaşan, Hacer Özdemir’in sayesinde öğrenmiştik. Yazılı emre itaat etmeyip, uzun bir süre müdürlük makamını bırakmak istememesinin arkasından, şimdilerde Mali Hizmetler Müdürlüğü bölümünde hummalı hareketlenmelerin olması üzerine, belediyede neler oluyor diye sizler için araştırma yaptık.

Elde ettiğimiz bilgiler şaşırtıcı. Söylentiler, kurumun 2012 -2013 yılına kadar olan tüm mali kayıtlarının yok edildiği yönünde. Mali kayıtları derken, mükelleflerin ödemelerinden tutun, ecri misil, işgaliye, kiralar, idari para cezaları, müteahhitlere yapılan ödemeler, vergi ve sigorta ödemeleri dahil. Yani anlayacağınız Mali Hizmetlerin geçmişten, 2012 yılı sonuna kadar olan MALİ KURUM HAFIZASI yok ediliyor. Peki NEDEN?

İdari para cezalarının ödenip ödenmemiş olması önemli mevzu. Belediyenin pek çok tahakkuk etmiş idari para cezası var. Hani şu İmar Yasasına aykırı imalatlardan doğan para cezaları. Belediyenin adamına göre yol vermelerinden dolayı yıkım kararı ile beraber encümen para cezalarının olduğu para cezaları. Nasılsa Adalar’da yıkım yoktur. Yapanın yanına kar kalır. Nasılsa İmar affı illa çıkacaktır, çıkmıştır da. İmar affına kadar yapılacak idare şaban vaziyetleri ve yıkım için belediyenin araç gereci yok bahaneleri, reel olarak gerçekleşmesi mümkün olmayacak yıkım ihalesine hazırlayıp, sonrasında katılım yok gerekçeleri ile iptal edilen ama yerine makul ihale gerçekleştirip kaçak binaların yıkımlarını kasıtlı yapmayan Adalar Belediyesi, kata külli çözümleri ve sözde yazışma trafiği ile senelerdir oyalayıp imar affına yetiştirdiği ve legal hale getirdiği kaçak yapı sahiplerine, bir güzellikte imar affına müracaat etmeyenler için yaptığı anlaşılıyor.

Bilindiği üzere, İmar affına müracaat etmiş mükellefler için İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilmektedir. Peki İmar Affına Baş vurmamış olanlar ne olacaktır? Bu durumda olanların İdari Para Cezaları da, anlaşılan Belediye eliyle tüm belgeler yok edildiği için affa uğramıştır. Tuhaf açmazlar olan bir tablo ortaya çıkmıştır.

Mesela, her ne kadar İmar Affı olmuş olsa da, İmar affı kıyı kenar çizgisi içerisinde yapılan yapılaşmaları kapsamamaktadır. Bu imar affında, inanıyoruz ki bu şekilde pek çok müracaat yapılmış, Belediyenizin mıntıka mühendisleri bu durumda olan İmar uygulamalarında keyfi davrandıkları, adamına göre muamele ettiklerini geçmiş dönemlerdeki uygulamalardan tahmin etmekteyiz. Zaman aşımı olmayan İmar uygulamalarındaki suçlar geriye yönelik tekrar ele alınması pekala mümkün iken Mali Hizmetlerin kayıtlarını silinmesi, yok etmesinin nedeninin bu tip yasa dışı olaylar ile alakalı olabileceği ihtimali ve buna cesaret edilebilinmesi ürkütücüdür.

Aşağıdaki soruları sayın Erdem GÜL’e Kamu adına soruyoruz.

1- Belediyenizde, 10 gündür tüm masa ve dolaplardaki klasörler yerlerde ve hatta merdiven basamakları ile ara sahanlıklarda olduğu, bazılarının beyaz çuvallara bazılarının siyah çöp poşetlerine doldurulduğu, boş klasörlerin ise yığılı olarak sağda solda adeta halka açık vaziyette olduğunu gördünüz mü?

Bu durum size normal geliyor mu ?

Yoksa boş klasörler, içindeki evraklar, niye çuvallara dolduruluyor, resmi evraklar ne yapılıyor, sorunuza, “kanunen son beş seneki resmi evrakları saklamamız yeterli başkanım eskileri imha etmeye götürüyoruz böylece belediyede yer tasarrufumu yapacağız” cevabını mı aldınız?

Böyle söylendiyse cevap tatminkar geldi mi?

2- Belediyeyi şeffaf yöneteceğim derken, resmi belgelerin, belediyenin merdivenlerinde, koridorlarında, ücra köşelerinde çöp poşetlerinin ve çuvallarının içinde sergilenmesini mi kastetmiştiniz?

3- Belediye Başkan Yardımcılığını vermenize rağmen, yazılı emirlerinize karşı gelen ve bin bir güçlük ve zorlukla Mali Hizmetler Müdürlüğünden alabildiğiniz memurunuz, eski dönemlerin mali izlerinin yok edilmesinde, belediyeye 17 yaşında usulsüz memur olarak alınmış Yeşim Şener’i “senide savcılığa şikayet ederim, Fulya Erkan’dan beter ederim, emekliliğini bile yakarım,  ona göre her dediğimi harfiyen yapacaksın” tehdidi ile  emir eri gibi acımasızca kullandığı ve baskı yaparak Yeşim Şener’in yeni çiçeği burnundaki daha mali hizmetlerin ne olduğunu keşfetmeye çalışan yeni Mali Hizmetler Müdürünü ikna ederek, “arşivde yer kalmadı, eski evrakların hükmü de kalmadı, Sayıştay incelemesi de bitti, 2013 kadar olan evrakları paketleyip atölyeye gönderelim orada kontrollü imha ederek yer açalım”  dediği ve yeni müdürü bu olayın rutin bir işlem olduğuna inandırdığı söyleniyor.

Yeni Müdürünüzün branşı nedeniyle, olayın vahametinin farkında değilse de, siz belediyenin başı olarak olayın art niyetinin farkında mısınız?

4- Belediyeler ve kamu kurumlarının mali konularda Ticaret  Kanununa  tabi olmasına rağmen, aynı zamanda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabidir. Yani normal bir Ticari İşletme gibi defter tutması  mümkün değildir. 5018 sayılı kanunun uygulama esaslarına harfiyen uymak zorundadır.  Ayrıca,  Türkiye Cumhuriyeti içinde kurulu tüm ticari işletmelerin uymak zorunda olduğu defterlerin saklanmasındaki zaman aşımı  süresi YENİ TÜRK TİCARET KANUNU MEVZUATINA GÖRE ZAMAN AŞIMI SÜRESİ: 6102 Sayılı TTK tüm defter ve belgelerin saklama süresi 82.Maddede tanımlanmış olup, ticari defter ve belgelerin saklanma süresini on yıl olarak belirlenmiştir. Yani  sade firmalar için dahi 2009 tarihinden önceki belgelerin dahi şu an için yok edilmesi mümkün gözükmemektedir. Resmi kurum ve kuruluşların, geriye dönük işlemlerinin seneler sonra dahi geriye dönük incelemeleri mevzu bahis olabileceği, İmar işlemlerinde de zaman aşımı olmadığı ve belediyelerin, imar aflarına rağmen geriye dönük her an işlem yapılabileceğine göz önünde bulundurularak mali kayıtların ve evrakların itina ile saklanması zorunluluğuna karşı, belediyenizdeki bu geçmiş kayıtların yok edilmesi sizce kuşkulu değil midir?

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin ihaleler yapmakta olduğu malumunuzdur. Selef başkanınız Atilla Aytaç kendisinden önceki selefinden kalan müteahhit borçlarını ödememek ve bir anlamda da selefi Dr. Mustafa Farsakoğlu’nun, kendisinin mart sokağındaki kaçak çatı katı evi için yaptırdığı savcılık şikayetinin, rövanşını almak için olsa gerek, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına 2016/856 soruşturma dosya numarası ile edimin ifası iddiası ile ilgili şikâyette bulunduğunu biliyor musunuz?

Bilmiyorsanız şimdi öğrendiniz. Bu ihalelerde edimin ifasına fesat suçlamasının zaman aşımı süresinin 15 yıl olduğu düşünülürse, 2010 yılındaki dosyalar için 2025 yılına kadar ilgili her bir döküm anın saklanması gerektiğini biliyor musunuz? 

Yoksa Cumartesi çalışmayan meslektaşına çalıştı gibi puantajına imza atan ve kamu zararına neden olduğu hakkında soruşturma izni çıkmış avukatlarınız, iddiaların zaten düzmece olduğunu söylediği, bu şikayetlerden bir şey çıkmaz dediği için mi, döküm anların yok edilmesine seyirci kalıyorsunuz?

6- Şu an geçmişten 2013 yılına kadar, Mali Hizmetler Müdürlüğünüzdeki tüm ödeme emirleri, banka dekontları, ihaleli işlerin birer nüsha hak edişleri, tahakkuklar, ecri misil ödemeleri, işgaliye ödemeleri, kiralamalar, KDV muhtasarları ve idari para cezalarının ödenmişleri ve tahakkuk edip ödenmemişleri ile tüm geçmiş dönem ihaleli işlere yapılan ödeme protokolleri ve ihale dosyaları vb. Belediyenizdeki bu temizlik operasyonunun kurbanı olmak üzere belediyenizin atölyesine gönderildiği ve sonlarının gelmesi için gün saydıkları söyleniyor.

Hacer Özdemir’in, emir eri olduğu söylenen Yeşim Şener’in, yeni Mali Hizmetler Müdürüne bilmişlik yapıp “aman müdürüm Sayıştay’a yazı yazıp  Sayıştay’ a yazı ile belgelerin imhası için onay alıp sonra yok edelim, sonra başımıza bir iş gelmesin “ dediği ve şu an Sayıştay’dan onay beklendiği konuşuluyor.

Sayın Erdem GÜL, Sayıştay’a yazılan yazıda yukarda bahsedilen durumlar açıklanmış mıdır?

 Daha önce olayı bilmiyorsanız da, şimdi öğrendiniz.

 Sorumluluk bu yazımızdan sonra bilginiz dahilinde size geçmiştir.

 Basın Yayın Müdürlüğünden ödenen İnter Medya ödemesinden Türkiye’deki basında çıkan her haberin önünüze getirildiğini artık tüm adalılar biliyor. Yani gazetemizde çıkan yazıdan haberim yok diyemezsiniz. Haberiniz varsa gereğini yapınız ve soruşturmanızı başlatınız.

Şu an belediyenizin resmi evrakları kurum dışına çıkartılmış, kontrolsüz bir şekilde atölyede depoda farelerin saldırılarına veya dış tesirlere müteessir vaziyette beklemektedir.

 Sayıştay’dan olumsuz bir haber gelmesi halinde ki, gelmesi kuvvetle muhtemeldir, zarar görmüş resmi evraklardan sizinde sorumlu olacağınızı, suçlanabileceğinizi hatırlatırız.

7-  Bildiğimiz kadarıyla belediyenizden alacaklı olan eski kaldırım firmasının devam etmekte olan menfi tespit davası için ilgili mahkeme  2010 yılında firmaya yapılan ödemelere ait ıslak imzalı ödeme emirleri ile banka dekontlarının mahkemeye gönderilmesi talimatını vermiş,  Mali Hizmetler Müdürünüz tarafından 14/05/2019 tarihli mahkemeye verilen cevapta ise “…istemiş olduğunuz belgelerin ıslak imzalıları Kurumumuzda tek nüsha olarak bulunmakta olup 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8. Maddesine istinaden Sayıştay Başkanlığına sunulmak üzere Muhasebe Yetkilisince muhafaza edilmektedir….. …ıslak imzalı olanların istenmesi halinde Sayıştay Başkanlığından izin alınarak verilebileceği” diyerek Mahkemenin takdirlerine arz olunur” şeklindeki bir yazı ile de bu belgeler mahkemeye gönderilmemiş ve hatta Sayıştay’ı mahkemenin üzerinde bir konuma getiren, hukuki bir facia olan yazınızdaki bahse konu evraklar, bu operasyon ile yok edilecek gibi gözükmektedir.

Yukarda sorduğumuz sorulara göre, belki de en can alıcı soruyu sona sakladık ve soruyoruz.

 Mali Hizmetler Müdürlüğünüzce 2012 yılına kadar yok edilmesi istenen Mali Hizmetlerin tüm döküm anları arasında, mahkemenin istemiş olduğu ıslak imzalı ödeme emirleri ve banka dekontlarının yok edilmesi için mi bu operasyon yapılmaktadır?

Sayın Erdem GÜL; Belediyenizin en azından,   *  SGK Mevzuatı Açısından Saklama Süresi olan,  kamu idarelerinin 30 yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurlarının ise görevleri süresince saklamak zorunda olduğu belgeler ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait pek çok resmi  belgeleriniz  kanunlara aykırı olarak kurum dışına çıkartılmış ve Devlet Memurları Kanunu’nun 16. Maddesine göre de suçlanabileceğinizi  biliyor musunuz?

Sayıştay’a, bahse konu evrakların yok edilmesi için yazı yazılıp yazılmadığı, yazıldı ise cevap gelmeden yapılan bu işlemler için suç işlendiği iddiaları yoğun bir şekilde dile getirilmektedir.

Eğer durum yukarıda bahsettiğimiz gibiyse, sorumlular ve mevzuyu bilmenize rağmen operasyonu durdurmayan şahsınız hakkında, TCK 240 görevi kötüye kullanmak, TCK 230 görevi suiistimal suçlaması ile her an karşı karşıya kalacağınızı düşünüyoruz.

Kurumunuzun Mali Hizmetler Müdürlüğünüzün, geçmiş dönem belgelerinin önemi ortadadır.

 Anladığımız kadarı ile belediyenizin yetkilileri tarafından mahkemeye yapılan yazılı yazışmalar sonucu, doğabilecek sorumluluklardan kurtulmak amacıyla, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2013 yılına kadar olan tüm evrak kayıtlarının yok edilmesi çabası içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Tarafınızca bu işlemi yapan, yaptıranların soruşturmasını yapma sorumluluğu da, üzerinizdedir.

Yok edilmesi istenen dönem belgelerinin, sizin dönemiz ile hiçbir ilgisi olmadığı için, bu olayda en ufak dahiliniz olduğunu düşünmüyoruz. Ancak ortada aleni şekilde yapılan mali evrakların yok edilme olayına müdahale etmeyip seyirci kalmanız halinde ister istemez olaya müdahil olacağınızı, hukuken sizinde sorumluluk altına gireceğinizi hatırlatır gazetemize vereceğiniz menfi-müspet cevabınızı, virgülüne kadar burada yayınlayacağımızı bilmenizi isteriz.

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.