Adalar Belediyesi’nde çetrefilli mal beyanları!!!

Adalar Belediyesi’nde çetrefilli mal beyanları!!!
Yayınlama: 08.12.2019
Düzenleme: 13.12.2022 15:25
A+
A-

Adalar Kaymakamlığının yapılan bir şikayet ile Adalar Belediyesinden talep etmiş olduğu memurların mal bildirimleri Adalar Belediyesi’nde paniğe neden oldu!

Adalar Kaymakamlığının müfettişler tarafından istenilen Adalar Belediyesi memurlarının mal bildirimlerinin yapılabilmesi için Kaymakamlık tarafından belediyeye oluşturulan Mal Bildirimi Komisyonu, bazı memurları paniğe soktu!

Başkan yardımcısı ve  imar müdürü sarı zarfların peşinde iddiası!

Adalar Belediyesine gelen müfettişlerin isteği doğrultusunda Kaymakamlık tarafından istenilen mal beyanlarının içinde oldu sarı zarfların geri alınıp kurulan komisyonun fesh edilmesi için eski Mali Hizmetler Müdürü yeni Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir’in devreye girdiğini, Belediye memur olarak çalıştırılan Şengül Albayrak isimli memurun yine başka bir müfettiş raporu ile kadrosu müdür iken Kaymakamlıkta çalıştırılıyor olmasının kamu zararı olduğu tespiti ile geçici memur sıfatı ile çalıştığı Kaymakamlıktan alınmış ve ‘mademki müdür maaşı alıyorsun o vakit müdürlük yap bari’ denilerek Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül zamanında İnsan Kaynakları Müdürü yapıldığı ancak bu müdürlükte önündeki resmi belgelere ve belediyenin başkanından veya ilçenin ita amiri olan Kaymakamlığın talimatlarına harfiyen uyması ve ona göre işlem yapacağına birilerinin güdümünde işlemlere başladığı iddia ediliyor.

İddialar çirkin ve kabul edilmez yönde. İta amiri olan Kaymakam beyin yanında çalışmış olmasına rağmen Kaymakamlığın yani İlçenin en üst makamının kurdurduğu Mal Bildirim Komisyonun etkisiz hale getirmeye çalışmak, komisyonun elindeki zarfları müdürlüğüne istemek basit masum bir iş bilmezlik mi? Yoksa bir suçu kapatmak için suçu işleyen ile ortaklaşa hareket ile yapılan daha büyük bir organize suçun başlangıcı bir işlem mi? kamu adına bu konuyu mercek altına almak ihtiyacını hissettik.

Mal Beyanı istenecek memurların isimleri, gazetemiz için sürpriz değil.  Gazetemize birçok kez haber olan Adalar Belediyesinin çetrefilli Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir ile eski İmar Müdürü Zeynep Gündoğan.

Zeynep Gündoğan’ın araya birilerini koyarak KUDEB Müdür yardımcılığı veya bir yere şef olarak kendisini atandırmak istediği gelen bilgiler dahilinde. Ancak liyakata önem veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu atamayı öğrendiği takdirde hakkında bir takım şaibeler olduğu söylenen ve İBB teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Raporlarında Zeynep Gündoğan hakkında ihaleye fesat türü iddiaların bulunuyor olması karşısında işinin zor olacağı iddia ediliyor.

Adalar Belediyesi’nde müfettiş tespitlerinden sonra kaymakamlığın isteği üzerine belediye tarafından kurulan Mal Bildirimi Komisyonunda M.Dündar Tıraş, Kasım Turan ve Feza Güzel bulunuyor.

Adalar Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Şengül Albayrak’ın 06.12.2019 tarih belediye başkanı imzalı yazısında Mal Bildirimi Komisyon Başkanı ve Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı M. Dündar Tıraş’a yazdığı yazıda, “İlgi Başkanlık Oluru ekte olup Komisyonunuza teslim edilen Mal Bildirimlerinin Müdürlüğümüze iadesi hususunda gereğini arz ederim” ifadelerine yer vermiş.

Aynı müdürün Belediye Başkanı Erdem Gül’e yazdığı yazıda ise ;

“08.07.2019 tarihli Adalar Kaymakamlığı yazısı, 19.07.2019 tarihli Başkanlık Oluru, Adalar Kaymakamlığının yazısı ve Başkanlık Makamı oluru gereği Mal bildirimlerini incelemek üzere Komisyon oluşturulmuştur. Ancak İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Teftişe başlama tarihi 30.07.2017 Teftiş Bitirme tarihi 18.08.2017 olan 2017 Özel Teftiş Raporunun 16. Maddesinde Örnekleme yöntemi ile yapılan incelemede personelin 0 ve 5 ile biten yıllara ait Mal bildirimlerinin bulunduğu incelenmiştir. Mal bildirimlerinin karşılaştırılması için 17.03.2015 tarihinde Başkanlık Makamından alınan onay ile mal bildirimlerinin karşılaştırılması komisyonunun kurulduğu, komisyonun 26.06.2015 tarihli inceleme raporu düzenlediği, komisyonun tespit ettiği bazı eksiklikleri bulunduğu komisyonca tespit edilen Mal bildirimine ilişkin eksiklerin giderilmesi için İnsan Kaynakları Müdürlüğünce ilgili Müdürlüklere 30.06.2015 tarihli ve 632 sayılı yazı yazıldığı ve eksikliklerin giderildiği incelenmiştir” gibi bir yazı Erdem GÜL’e imzalatıldığı anlaşılıyor. 

Kaymakamlık yok sayılmaya çalışılıyor

Edinilen bilgiye göre Adalar Belediyesi Başkanı Erdem Gül tarafından imzalanan belgeyi Başkan Yardımcısı M. Dündar Tıraş’ın dikkati sayesinde iptal edildiği belirtiliyor. Mal bildirimlerinin içinde olduğu sarı zarfların zimmet defterini M. Dündar Tıraş’a imzalatmak isteyen İnsan Kaynakları Müdürü Şengül Albayrak’ın iddiaya göre Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir’in lafıyla mal bildirimlerinin içinde olduğu sarı zarfları geri alıp kurulan komisyonu neden iptal ettirmek istediği ise merak konusu.

Kaymakamlık tarafından yazı ile Adalar Belediyesine yazılıp Mal Bildirimi Komisyonu kurulmasını talep eden Kaymakamlığın hiçe sayılması işin içinden kötü kokuların geldiğini gösteriyor.

Hacer Özdemir ve Zeynep Gündoğan’ın mal varlığının araştırılması Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışların kontrol edilmesi ile ilgili komisyon kuruluyor bunun talimatını da Kaymakam bey veriyor. Komisyon kuruluyor ancak Komisyon kâğıt üzerinde kalıyor işlem yaptırılmıyor.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül,

İmzaladığınız evrakla niye komisyonun çalışmasını engelliyorsunuz? Bırakın komisyon üyeleri işini yapsın. Sizin bunları ortaya çıkarmak göreviniz değil mi?

Memurlarınız suçlanıyorsa, soruşturmayla onların aklanmasına müsaade etmek sizin sorumluluğunuzda değil mi?

Yoksa aklanamayacaklarını biliyorsunuz da, üstünü kapamak için mi izin vermiyorsunuz?

Eski imar müdürünüz Zeynep Gündoğan ve Başkan Yardımcınız Hacer Özdemir ile ilgili soruşturmayı kapatmakla onlara iyilik mi yapıyorsunuz yoksa kötülük mü yapıyorsunuz?

Eğer komisyon üyeleri görevini yapmıyor ise görevinizi ifa edin diye neden demiyorsunuz? Komisyon olarak işlerini yapmayanlar ile ilgili soruşturma açmanız gerekirken siz ne yapıyorsunuz?

İnsan Kaynakları Müdürünüzün getirdiği yazıyı hemen imzalıyorsunuz. Komisyonu işlevsiz hale getirip lav ediyorsunuz.

Bunda şu sonuçları çıkarmamız gayet doğal;

  1. Ya siz bunu rutin bir işlem olarak gördünüz, önünüze geldi hiç bakmadan imzaladınız.
  2. Yada siz bunu çok iyi biliyordunuz. Hacer Özdemir sizi zayıf noktanızdan yakalamış “ya bunu kaldır yada gereğini yaparım” diye tehdit ediyor. Sizde boyun eğiyorsunuz.

Adalar Belediyesi başkan Yardımcısı Hacer Özdemir kendi müdürlüğünün şaibeli olduğunu gayet iyi biliyor. O yüzden şuan bulunduğu başkan yardımcılığı görevini asil istiyor ki 6 ay süre geçsin. 6 ay başkan yardımcısı olan bir memur otomatikman müdür kadrosuna geçiyor. Amaç bu…Bu amaç aslında şunu gösteriyor. Kendisinin orada eğreti oturduğunu, haksız yere o makamı işgal ettiğini bildiği için bunu legalleştirmek için tek çaresi 6 ay başkan yardımcılığı yapmak hedefi… Bu hedefine ulaşırsa tekrar mali hizmetler müdürlüğüne gelerek burada yaptıkları yolsuzluk iddialarını tamamen kapatmak. Gazetemiz tarafından da haber olan mali hizmetler arşivini yok etmeye çalışmasının da asıl amacı işlediği suçların kanıtlarını yok etmek olabilir mi acaba? Bu konuları hiç düşündünüz mü?

İnsan Kaynakları Müdürü Şengül Albayrak;

İnsan Kaynakları Müdürlüğü olarak bağlı bulunduğunuz Başkan Yardımcınızın M. Dündar Traş olduğunu biliyor musunuz?

Bütün sorumluluğunuz M. Dündar Traş’a karşıyken onun arkasından iş çevirmek ve ne şekilde başkan yardımcısı olduğu bugün bile sorgulanan Hacer ÖZDEMİR’e ait mal beyan zarfını komisyondan kaçırmaya çalışmanızın nedeni sizinde açığınızın Hacer ÖZDEMİR tarafından bilinmesi ve size karşı kullanılması mıdır?  

Ardından da Başkan Yardımcısı M. Dündar Tıraş’a zimmet evraklarını imzalatmaya çalışmanız tam bir facia. Bir olumsuzluk olduğunda elinizde zimmet defteri delil olsun ve evrakları M. Dündar Traş’a zimmetle teslim ettiğinizi ileri sürerek işin içinden sıyrılmayımı düşündünüz? 

Bu çetrefilli, alengirli işlere neden alet oluyorsunuz?

Sizi İnsan Kaynaklarına Hacer Özdemir’mi getirdi de, diyet borcunuzumu ödemeye çalışıyorsunuz yada bilemediğimiz başka ne açığınız varsa nasıl bir mecburiyetle bu işlerin içine girdiniz?

Başkan Erdem Gül’e ve Yardımcısı Dündar Traş’ın üzerine düşen vazife şu andan itibaren, İnsan Kaynakları Müdürlüğünü birkaç aydır sürdüren Şengül Albayrak hakkında, derhal disiplin soruşturması açmak ve az daha kendilerini Adalar Kaymakamı ile burun buruna getirebilecek bir yetki krizine neden olacak bu memurlarından hesap sormaları gerekmekte olduğunu düşünüyoruz.

Şengül Albayrak’ın yaptığı operasyon kuşkusuz ki kendi başına yaptığı ferdi bir olay değildir. Her zamanki gibi bu çetrefilli gözüken işin ardında çetrefilli olarak makamları işgal eden, kişileri, makamları tehdit ile varlığını korumaya çalışan Hacer Özdemir’in olduğu iddia ediliyor.

Öyle midir, değil midir bunu bulmak bizim görevimiz değil. Başkan ve yardımcısı az kalsın bir suça ortak yapılacakken araya giren kişiler ile dikkatli davranan Başkan Yardımcısı sayesinde Adalar’da yetki karmaşası ile ita amiri olan Kaymakamlığın talimatları yok sayılıp hiyerarşik krizin eşiğinden dönülmüştür.

Bu olayın ortaya çıkmasında Başkan Yadımcısı Dündar Tıraş’ı kutlamak gerekir.

Adalar Belediyesi’nde emir komuta zinciri içinde olan aksaklıkların içinden hep Hacer Özdemir’in çıkması tesadüf müdür bilinmez ama ikiden fazla tekrarlanan tesadüfün olmayacağını hatırlatır bir an önce organize hareket ettiği anlaşılan sorumlular  için tahkikat yapılmasını ve belediyedeki düzenin sağlanmadan Adalar’da düzenin sağlanamayacağını, olumlu hiçbir iş yapılamayacağını Sayın Erdem Gül’ün anlayacağını ümit ederiz.  

İLGİLİ KANUN MADDELERİ İÇİN TIKLAYIN

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 10 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.