Adalar’da Geçiş Dönemi Koruma Esasları Ve Kullanma Şartları

Adalar’da Geçiş Dönemi Koruma Esasları Ve Kullanma Şartları
Yayınlama: 10.12.2020
Düzenleme: 13.12.2022 15:19
A+
A-

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Adalar İlçesi Strateji Planı’nda Geçiş Dönemi Koruma Esasları Ve Kullanma Şartları bölümünde...

Adalar'da Geçiş Dönemi Koruma Esasları Ve Kullanma Şartları

Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanma ve onay sürecinin diğer planlara göre süre olarak daha uzun sürmesi ve gecikmesi nedeniyle koruma kurulları tarafından “Geçici Yapılaşma Koşulları” ya da güncel tanımıyla “Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları” (GDKE) belirlenmektedir.

Bu koşulların uzun süre yapılaşmayı yönlendirmesi, kentsel sit alanlarının bütüncül yapısını bozucu uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Bu koşullar her ne kadar, geçiş dönemini, yani kısa bir süreyi öngören, kalıcı ve ayrıntılı hükümler içermeyen yönlendiriciler olsa da plansızlık nedeniyle kalıcı hale gelmekte ve kentsel çevrenin düzenlenmesinde yetersiz kalmaktadır.

Geçici Yapılaşma Koşullarının yetersiz kalmasının sebepleri, öncesinde yeterli analiz çalışmalarının yapılmaması, bütün kentler için benzer düzenlemeler içermesi, kentsel sit alanı içindeki uyum, tarihi ve kültürel dokunun yeterince irdelenmemesi olarak sıralanabilir.

1984 yılında sit alanı ilan edilen Adalar ilçesinin bugüne kadar bütüncül bir uygulama imar planı olmadığından bahsi geçen süre boyunca Geçici Yapılaşma Koşulları ile inşai faaliyetler yürütülmüştür.

Bu koşullar, alandaki plansız, parçacıl, arazi ile uyumsuz ve yoğun yapılaşmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle kotlarla açığa çıkan katların, Adalar’ın yapısal kimliği ile bağdaşmayan, tarihi doku ile uyumsuz yüksek yapılara sebep olduğu görülmüştür.

Bu nedenlerle İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından 12.03.2020 tarihinde 10.01.2020 gün ve 6931 sayılı GDKE kararına itiraz edilmiştir. Bu itiraz 23.06.2020 tarihinde reddedilmiş olmakla birlikte 2020 Eylül ayından itibaren de GDKE uyarınca inşai faaliyetler başlamıştır.

Denilmekte…

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.