Adalar’da sağlık hizmetleri “Dünya Standartları” sağlık hizmeti sunumu noktasına geldi

Adalar’da sağlık hizmetleri “Dünya Standartları” sağlık hizmeti sunumu noktasına geldi
Yayınlama: 04.05.2017
Düzenleme: 13.12.2022 15:37
A+
A-

11/10/2011 tarih 663 nolu Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlüğe giren, Adalarımızda Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Kartal  Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Büyükada Ek Hizmet Binası görev, yetki ve sorumluluklarının anlatıldığı, bu kuruluşların Adalar’da yaptığı hizmetlerin anlatıldığı  toplantı Nisan ayı içerisinde Büyükada Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşti.

Adalar'da sağlık hizmetleri "Dünya Standartları" sağlık hizmeti sunumu noktasına geldi

Adalar Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güniz Ülkü’nün  kapsamlı bir sunumu eşliğinde yapılan bilgilendirme toplantısında Adalarımızda verilen sağlık hizmetleri hakkında detaylı bilgi verildi.

Anketlerden artık sağlık sorunu çıkmıyor

Adalar ilçesinin en büyük sorununun 10 yıl öncesine kadar yapılan yerel anketlerde ilk sırada sağlık sorunlarının olduğunu belirten Ülkü, 10 yıllık sağlık reformu çalışmalarında ilçe genelinde sağlık hizmetlerine erişim; hasta memnuniyeti ve acil sağlık hizmetlerinin sunumu noktasında artık  Dünya Standartlarında sağlık hizmeti sunumu noktasına geldiklerini belirtti. Ana karaya yapılan hasta nakillerinin 15 -20 dakikayı geçmediğinin altını çizen Ülkü, evden alınan hastanın karşı taraftaki hastaneye girişinin hiçbir yerde bu kadar hızlı olmadığını belirtti.

İstanbul’da hiç yatak yoksa bile hastayı hava ambulansı ile  Bursa’ya indirebiliriz

Sağlık hizmetlerinin sunumunda acil sağlık hizmetleri ile entegre olarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Büyükada Ek Hizmet Binası‘nın yıkım  ve yapım sonrası yeni binasında faaliyete geçmesi, yeni cihazlar ile donatılması, genişletilmiş laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri ile yeni eklenen 15 ayrı branş sayesinde 15 uzman hekim, 33 yardımcı sağlık personeli, 23 yardımcı personel ile sağlık hizmetlerine erişilebilirlik ve hizmet kalitesi dünya standartları seviyesinde çıktıklarını belirten Ülkü, “Eski halini bilenler en eski adı Adalar Devlet Hastanesi Hüsamettin Kural Hastanesiydi. Daha sonra Yavuz Selim Hastanesine devroldu. Daha sonra Lütfi Kıdar’a devroldu. Önce prefabrik binada daha sonrada şimdiki binasında hizmete başladı. Bunları anlatıyorum çünkü Adalar Devlet Hastanesiyken 3 branş vardı. 3 branş çok yetersiz klinikten şu anda 24 saat hizmet veren bir duruma geldik. Gece yarısı laboratuvar hizmeti verilebilir bir duruma geldik. Rotgen cihazları yenilendi. 24 saat çalışıyor. Bütün sonuçlar anakara ile entegre çalışıyor. Buna rağmen çok acil vakalarda 112 üstünden 15-20 dakika sonra naklini sağlıyoruz. Bu noktada çağrı merkezi devreye giriyor. Hangi hastanede boş yatak varsa çağrı merkezi yönlendiriyor. İstanbul’da hiç yatak yoksa bile hastayı hava ambulansı ile  Bursa’ya indirebiliriz” dedi.

7 yıl öncesine kadar Adalar’da 112 acil yardım hattı yoktu

Acil sağlık hizmetleri ile ilgili olarak ise 7 yıl öncesine kadar Adalar’da 112 acil yardım hattının varlığından ve hizmetlerinden faydalanma şansı yokken, 2010 tarihi itibariyle 7 yıl içerisinde  Büyükada; Heybeliada Burgazadası ve Kınalıada’ya en son 16.06.2014 tarihinde Kınalıada ve Burgazadası 112 acil yardım istasyonların açılması ile ilçe genelinde yerleşime açık tüm Adalar’da acil sağlık hizmetine erişim şansı sağlandığını söyleyen Ülkü,  Acil Yardım İstasyonları için yapılan fiili düzenlemenin esasen 50.000 kişilik nüfusa 1 (bir) acil yardım istasyonu olacak şekilde olmasına rağmen, Adalar bölgesinde ikamet etmekte olan 16.052 olan nüfus göz önüne alındığında bölgenin fiziki yapısı gereği acil sağlık hizmetinin yerinde verilmesi amacı ile 4 ayrı istasyonda sağlandığını, Adalar ilçesinde kurumuş olan 4 acil yardım istasyonu ve iki deniz nakil aracı ile Komuta Kontrol Merkezi tarafından gerekli hallerde gün doğumu ve gün batımı arasında özellikle yoğun nüfus popülasyonlarının gözlemlendiği yaz döneminde kullanılan hava ambulansları ilçede son 7 yılda yapılan sağlık reformumun ana göstergesi olduğunun altını çizdi.

Adalar genelinde hizmet sunan kara ambulansları ile entegre olarak hizmet alınan deniz nakil araçları ilk  03.06.2012 tarihinde Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan acil nakil ambulansları ile sağlanmakta iken süreç içerisinde doğan ihtiyaca binaen İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nce İstanbul Deniz Taksi ile yapılan ihalede iki adet deniz nakil aracının iç donanımı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi’nin Adalar'da sağlık hizmetleri "Dünya Standartları" sağlık hizmeti sunumu noktasına geldiçalışmaları  ile kısa bir süre içerisinde tamamlanmış, deniz nakil araçlarının hizmete başlayışı Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafından tanıtıldığını belirten Ülkü, süreç içerisinde teknolojik olarak yeniliklerin güncellenmesi ve hizmet kalitesi ile hasta memnuniyetinin arttırılması gayesi ile  deniz nakil araçlarının 2016 yılında yapılan yeni bir ihale ile iki yeni deniz nakil aracı 2016 yılında İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından teknik şartnamesi hazırlanarak tamamen yeni imalat olarak Tuzla tersanesinde inşaa ettirildiğini, iç donanımı ise yine İstanbul Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından bir kara acil nakil ambulansında yer alan tüm teçhizatın tekne içerisine uygun şartlar ve nitelikte sağlanmış ve  aynı anda iki hastaya hizmet sunabilecek şeklide tamamlandığının altını çizdi.

Acil yardım gerektiren vakalar karıştırılmamalı

Acil yardım gerektiren vakalar ile aile hekimliği üzerinden hizmet alınacak vakaları birbirleri ile karıştırmamanın önemini belirten Ülkü, enjeksiyon (iğne uygulamaları) aşı uygulamaları; reçete işlemleri ve hekimlik hizmetleri aile hekimleri üzerinden işleme tabi iken acil yardım hizmeti gerektiren ve ana karaya sevk gerektiren diğer tüm durumlar için 112 Çağrı Merkezi üzerinden işlem tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu noktada aile hekimliği hakkında kısa bir bilgi vermenin yerinde olacağını belirten Ülkü, “Adalar ilçesinin nüfus bilgileri göz önüne alındığında, Burgazadası ve Kınalıada için esasen hekim görevlendirmekte yine bölgenin özellikli yapısı dikkate alınarak opsiyon sağlanmış, hekim hak edişlerinde bile yeni düzenlemeye gidilerek yerel nüfusun sağlık hizmetine erişimi amacı güdülmüş, Aile hekimliği uygulamalarının İstanbul ilinde ilk başladığı 01.11.2011 tarihinde Burgazadası ve Kınalıada için aile hekimi kontenjanı açılamamış ancak bu durum en kısa sürede değerlendirilerek 17.11.2011 tarihinde Kınalıada ve Burgazasında aile hekimliği kontenjanları açılmıştır” dedi.

Acil tedavi gerektiren hallerde 112 Çağrı Merkezini arayın

Acil tedavi gerektiren hallerde 112 Çağrı Merkezinin aranarak hizmet alınması son derece önemli olduğunun altını çizen Ülkü, “Gelen çağılar ile ilgili istatistik ve hizmet uygulamaları çalışmaları yapıldığından 112 Çağrı Merkezi tek ve en önemli data toplayıcı kurum niteliğindedir. Aynı zamanda telefon edildiği anda vakaya ulaşım arasında geçecek çok önemli süreçte de 112 Çağrı Merkez hattında görüşmeyi yaptığınız sağlık personeli hastaya yapılacak ilk müdahaleler konusunda bilgi verebilmekte bu bilgiler ışığında bekleme sürecinde doğru müdahale şansı yakalanabilmektedir”dedi.

Dr. Güniz Ülkü ayrıca, 2015 yılı sonu itibariye 12 aylık dönemde ana karaya yapılan hasta transferi sayısı 1.758 olarak gerçekleştiğini, 2016 yılı sonu itibariye bu sayının 12 aylık dönemde 2.090 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Adalar’da kanser taramaları çalışmaları yapılmaya başlandı

Hedeflerinin Kanserle mücadele ve kansere yol açan çevre ve mesleki faktörlerden tüm halkın/çalışanların korunmaları, taramalarının yapılması olğununun altını çizen Ülkü, Adalar İlçe sınırları dahilinde 2015 Ocak itibari ile  Koruyucu Sağlık Hizmetleri kapsamında Toplum Sağlığı merkezimiz tarafından kanser taramaları çalışmaları yapılmaya başlanmıştır.

Adalar İlçe sınırlarında Rahim Ağzı Kanser taramaları ve Gaitada gizli kan (Kolon Kanser taramaları) hizmetleri Toplum Sağlığı Merkezimiz bünyesinde  kanser şubesi tarafından ( her çarşamba Heybeliada Aile Hekimliğinin olduğu binanın alt katında ek hizmet biriminde) ve tüm aile hekimliklerimizde  yapılmaktadır.” İfadelerini kullandı.

Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde Rahim Ağzı Kanser taramaları ve Gaitada gizli kan (Kolon Kanser taramaları) hizmetleri Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde  kanser şubesi tarafından ( her çarşamba Heybeliada Aile Hekimliğinin oldugu binanın alt katında ek hizmet biriminde) ve tüm aile hekimliklerimizde  yapıldığını belirten Ülkü, “Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan tüm Türkiye kapsamındaki Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından   30-65 yaş aralığında olan tüm kadınlara ücretsiz olarak verilmeye devam etmektedir. Kolon Kanser taramalarıda 50-70 yaş grubundaki tüm kadın ve erkeklere Gaitada Gizli Kan tetkiki ücretsiz olarak yapılmaktadır” dedi.

Her Çarşamba Heybeliada da kanser taramaları yapılıyor

Konuyla ilgili bilgi veren Aynur Taşyürek, “Her Çarşamba Heybeliada da kanser taramaları yapılıyor. Toplam 2015 yılbaşı itibarıyla 605 vakaya tarama gerçekleştirdik. Rahim ağzı kanseri taraması yapılıyor. Bayanlar için 30-65 yaş gurubu. Erkek-Bayan 50-75 yaş gurubu gizli kan testi taraması kolon kanseri taraması yapılıyor. Hanımların meme muayenelerini yapıyoruz. Kendi kendilerine meme muayenelerini nasıl yapacaklarını anlatıyoruz. İlgili olan diğer konularda da danışmanlık hizmeti veriyoruz. Obezite danışmanlığı yapıyoruz. Kullanılan malzemeler tek seferlik malzemelerdir” dedi.

Evde yatağa bağlı olarak yaşayan hastalar, hastane ile ortak yürüttüğümüz hizmetler olduğunu belirten Dr. Güliz Ülkü, özellikle Alzheimer hastası olup da yatağa bağımlı olup ayağa kalkamayan hastaların nörölöjiyle ilgili reçetelerinin raporlarının düzenlenmesinde hastane ile ortak çalıştıklarını belirtti.

Konuyla ilgili olrak konuşan Aile Hekimi Uzmanı  Sorumlu Hekim Doç Dr. Can Öner ise, “Adatepe’de evde bakım birimimiz var. Adalar’a gelip evde bakım hizmetini yürütüyorlar. Adapete’den buraya gelip gitmek zor olduğu için burada bir bölüm açma planı var”dedi.

“Ama bu iş bizim işimiz değil. Bu iş belediyenin işi”

Dr. Gülüz Ülkü ise, “Bu evde bakım değil. Bu bizim işimiz değil. Evin pis olması yerel belediyenin işi. Gönül ister ki Adalar belediyesi bir hekim kadrosu oluştursun. Bir tıbbi hizmet kadrosu oluştursun. Kaldı ki definler kanun diyor ki; ‘ölümlerle ilgili olan raporlamayı işlemleri belediye tabibi yapar’ ama belediyemizde tabib olmadığı için biz altı yıldır bu hizmeti hiç kimseye hissettirmeden yapıyoruz. Meftayı yatakta bırakmadan bunu yaparken din, dil ayırımı yapmadan 24 saat bu hizmeti sunduk. Sunmaya devam ediyoruz. Ama bu iş bizim işimiz değil. Bu iş belediyenin işi. Belediyenin kendini hızlı bir şekilde evde bakım sağlık hizmetlerine, birde definlerle ilgili bir hekim kadrosu oluşturması gerekiyor. Bu işlemi yaparken görev tanımlarımızın dışına çıkıyoruz, fazla işlemler yapıyoruz.  Kendi işlerimizi yapma konusunda zorlanıyoruz. Görev dağılımını doğru yapmak lazım”dedi.

Adalar’daki acil yardım istasyonlarında 58 sağlık personeli hizmet veriyor

Adalar’daki acil yardım istasyonları hakkında bilgi veren Ülkü, Heybeliada Acil Yardım İstasyonu: 12 sağlık personeli, Burgazadası Acil Yardım İstasyonu: 12 sağlık personeli, Büyükada Acil Yardım İstasyonu: 17 sağlık personeli Kınalıada Acil Yardım İstasyonu: 17 sağlık personeli, toplam: 58 sağlık personeli ( 4  Sağlık personeli hekimdir ; hekim kadrosu Büyükada Acil Yardım İstasyonunda mevcuttur) görev yaptığını belirtti.

SABiM Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne görüşlerinizi bildirin

Adalar'da sağlık hizmetleri "Dünya Standartları" sağlık hizmeti sunumu noktasına geldi

SABiM Sağlık Bakanlığı İletisim Merkezi hakkında da bilgi veren Ülkü, “Sağlık hizmetlerinden şikayetçisiniz. İşte size hat… 184 SABiM’ i arıyorsunuz, ücretsiz hat ,ilçeyle ilgili, hekimle ilgili ,aile hekimiyle ilgili, 112 ,hastane şikayetlerinizi yapıyorsunuz. Biz bunlara sinirlenmiyoruz. Bunları bir öz eleştiri olarak kabul ediyoruz. Halkın bize verdiği geri bildirim. Şikayet ederken karşınızda kaliteli bir sağlık personeli olduğu unutulmadan yapılması gerekir tabi… 184’ü sadece şikayet için kullanmamak lazım. Memnuniyetlerinizi de bildirmenizi bekliyoruz” dedi.

Konuşmasının son bölümünde şubelerden bahseden Ülkü bünyelerinde, Aile Hekimliği uygulama şubesi, Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şubesi, Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Şubesi, Aşı Programları Şubesi, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi, Tüberküloz Şubesi, Çocuk,Ergen,Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şubesi, Kanser Şubesi, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Şubesi, Obezite Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Şubesi, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şubesi, Ruh Sağlığı Programları Şubesi, Çevre Sağlığı Şubesi, Çalışan Sağlığı Şubesi bulunduğunun altını çizerek katılımcılara teşekkür etti.

Adalar'da sağlık hizmetleri "Dünya Standartları" sağlık hizmeti sunumu noktasına geldi

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.