Burgazadası’nda 2/B kapsamında yapılan çalışmalar yok hükmünde sayıldı

Burgazadası’nda 2/B kapsamında yapılan çalışmalar yok hükmünde sayıldı
Yayınlama: 25.04.2024
A+
A-

Burgazadası’nda daha önce 2/B kapsamında yapılan çalışmalarda orman arazileri içine, bitişiğine yapılan taşınmazların, Başmüfettişler tarafından hazırlanan İnceleme Raporu’nda, bariz hata ve usulsüzlükler tespit edilip mahkeme süreci başlatılan ve idare lehine sonuçlanan karalar neticesinde daha önce yapılan çalışmaların tamamı yok hükmünde sayıldı. Bu rapor kapsamında bahse konu alanlar için yeniden 2/B Araştırma Komisyonunca inceleme yapılacak. Adaların diğer mahallerinde benzer yerler için aynı işlem uygulanacağı belirtiliyor.

Orman Kadastro Başmühendisligi yayınladığı bir ilanda, Burgazadası’nda çalışma alanı sınırları içinde, 13.04.1989 tarihinde ilan edilerek kesinleşen 6831 sayılı yasanın 3302 sayılı yasa ile değişik 2/B Maddesi uygulaması çalışmaları ile ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişleri tarafından düzenlenen 28.08.2001 tarihli ve 22-26 sayılı İnceleme Raporu ile çalışmalarda bariz hata ve usulsüzlükler tespit edildiğinden çalışmaların tamamının yok hükmünde sayılması yönünde işlemler yapılması gerektiğinin önerilmesi neticesinde, İdare tarafından başlatılan yargı süreçleri sonucunda kesinleşen Mahkeme Kararı ile yok hükümde sayılmasına karar verilen 2/B parsellerinde yeniden 2/B Araştırmasına (daha önce sınırlandırması yapılmış ormanlarda 6831 sayılı yasanın 3302 sayılı yasa ile değişik 2/B Maddesi Uygulamasına) komisyonca 11.03.2024 tarihinden sonra başlanacağını belirtti.


Ayrıca Orman Kadastro Başmühendisligi, bu ormanların içinde veya bitişiğindeki taşınmaz malların sahiplerinin veya kanuni temsilcilerinin veya vekillerinin çalışmalar sırasında her nev’i belgelerle birlikte hazır bulunmaları, hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında çalışmalara devam edileceği 6831 sayılı Orman Kanunun 8 inci maddesi uyarınca ilan edip tutanak altına aldı.

Alanlarda inceleme ve rapor yapılacak ne anlama geliyor?
Talep üzerine bölge müdürlüğünce inceleme heyeti oluşturulacak. İnceleme heyeti tarafından, talep ile diğer bilgi ve belgeler dikkate alınıp inceleme yapılarak, talep edilen alanla ilgili rapor düzenlenecek.
Genel Müdürlük, inceleme raporu ve eklerini dikkate alarak yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapacak. Mevzuata uygun bulunmaması halinde, talebin uygun görülmediği bildirilecek.
Talebin mevzuata uygun bulunması halinde, durum Bakanlığa iletilecek. Bu talep, Cumhurbaşkanı Kararı alınması için inceleme raporu, sınır koordinat değerleri, amenajman, memleket ve orman kadastro haritaları ve uydu görüntüsü de eklenerek Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.
Alanların orman sınırları dışına çıkarılması için genel müdürlüğünün teklifi üzerine bakanlık tarafından komisyon görevlendirilecek.


Hatırlanacağı üzere, 1744 sayılı Kanunla değişik 6831 sayılı Orman Kanun’un 2/B maddesine göre, tarım arazisi olması sebebiyle orman dışına çıkartılan yerler tapusuz ise; Hazine adına orman dışına çıkartılacağı tapulu araziler ise sahiplerine intikal edeceği belirtilmişti.

2B uygulaması ne demek?
Türkiye sınırları içerisinde yer alan ve kadastro işlemi yapılarak orman vasfını yitirdiği belirlenen alanlara 2B arazisi denir. 2B arazisi, ismini ilgili olduğu yasadan alır (Orman Kanunu, 2. madde, B bendi) ve bu yasa, devlet tarafından düzenli olarak güncellenerek resmi yayınlarca vatandaşlara sunulur.


Orman sınırları dışına çıkartmak ne demek?
Resmi Gazete’de yayınlanan bir yönetmeliğe göre, orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen, üzerinde yerleşim yeri bulunan orman vasfı taşımayan yerler orman sınırları dışına çıkarılabilecek.


Orman arazilerine tapu verilecek mi?
T.C. Anayasası’nın 169’uncu maddesi gereğince ormanlar devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler olduğundan bu alanların özel mülkiyete konu edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle ilgili taşınmazların tapu kaydının iptaline ilişkin tapu sicilini düzeltim davası açılmaktadır.


Ormana kalan tapusuz araziler ne olacak?
Yapılacak orman kadastrosu sonucunda, orman olmadığı gerekçesiyle orman dışında kalan eski tapulu ya da tapusuz taşınmazlar kadastro sonucu tapuya bağlanacak

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.