Büyükada İskelesi ihaleye çıkıyor

Büyükada İskelesi ihaleye çıkıyor
Yayınlama: 02.07.2022
Düzenleme: 13.12.2022 15:12
A+
A-

T.C Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı İBB Mülkiyetindeki Büyükada İskelesini ihaleye çıkartıyor

Planlama alanında yer alan 58 ada 1 parsel İBB mülkiyetinde olan 1826,99 m2 ; 1131,82 m2 alan ise devlet hüküm ve tasarrufu altında kalana tarihi Büyükada İskelesi ihaleye çıkıyor.

Büyükada İskelesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi uyarınca 20.06.2022 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 01.07.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. Plan sadece Büyükada Şehir Hatları iskelesini kapsıyor.

İhale kapsamında yapılmakta olan çalışmalar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tasarrufunda bulunan mevcut iskelelerin sahip olduğu yapısal ve yasal sorunların giderilmesi ve nitelikli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Planlama çalışmaları sürecinde iskelenin tescil durumuna ilişkin ilgili kurumlardan kurum görüşü alınmış. İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 28/12/2017 tarih ve 2782 sayılı yazısında iskelenin tescil durumu; “…58 ada 1 parseldeki Büyükada Vapur İskelesi, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.10.1985 gün 1515 sayılı kararı ile tescilli olup koruma grubu İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.05.2000 gün 5591 sayılı kararı ile I. grup olarak belirlenmiştir.” şeklindedir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
  1. Reşat dedi ki:

    Yalan haber, içerikte satışa dair hiç bir şey yazmıyor. İlan imar planları ile ilgili. İnsanları yanlış yönlendirmeyin.