Heybeliada Çam Limanı Koyu’nda su çok pis!

Heybeliada Çam Limanı Koyu’nda su çok pis!
Yayınlama: 26.09.2020
Düzenleme: 13.12.2022 15:20
A+
A-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan davetlilerin de katılımıyla Heybeliada’da kentsel çevre toplantısı gerçekleştirildi.

Heybeliada Çam Limanı Koyu’nda su çok pis!

Toplantıya temsilcisi katılan resmi kurumlar: İBB Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü, Atık Yönetimi Müdürlüğü, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü,  İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Vizyon 2050 Ofisi, Adalar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,  İstanbul Peyzaj Mimarları Odası

İBB Planlama ve Katılım ekiplerinin sunumundan sonra soru cevap kısmında öne çıkan konular şu şekildedir:

 • Heybeliada Çam Limanı Koyu’nda, derin deşarj yapıldığının ancak bunun koyun dışına yapılması gerekirken, boru hattının çok kısa olması nedeniyle koy içine yapıldığı, bu nedenle suyun çok pis olduğu ve halk sağlığını tehdit ettiği belirtildi. İBB Atık Yönetimi Müdürlüğünden gelen katılımcı, atık suyla ilgili kurumun İSKİ olduğunu belirtti. Deniz Hizmetleri Müdürlüğünden gelen katılımcı; atıksu tesislerinin biyolojik arıtma yapması gerektiği, bu konuda sorumlu kurumun İSKİ olduğu, ve İSKİ’nin çalışma başlattığını, bütçe ayrıldığını ve planlama yapıldığı, sürecin takip edildiğini, sit alanı statüsünün arıtma tesisi kurulumunda zorluk çıkarabildiğini ifade etti. Ayrıca son 2 senedir katı atıkların deniz yoluyla taşınması (sızıntı) ve kanalizasyon sistemi gerekçeleriyle Adalar’da su kalitesinin düştüğü, kapatılan plajlar olduğunu, Müdürlük olarak mevcut plajların mavi bayrak alması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. 
 • Yaz-kış nüfusu ve günübirlikçiler de dikkate alınarak değişen dinamik nüfus yapısına uygun altyapı planlaması yapılması gerektiği vurgulandı.
 • Burgazada’da İSKİ’nin yaptığı altyapı sistemlerini yenileme çalışmasının kapsamı konusunda gelen soruyu katılım ekibi, öğrenip, bilgilendirme yapacaklarını söylediler.
 • Heybeliadalı bir katılımcı, sivrisinekle ilgili belediyenin mücadelesinin yetersiz olduğunu ifade etti. İki tür sivrisinek olduğunu, beyaz noktalı siyah sivrisineklerin gündüz de aktif olan agresif bir tür olduğunu ve yapılan ilaçlamanın etki etmediğini, yaşı ileri adalılardan bu ürün ısırığı nedeniyle hastanelik olanlar olduğunu, hastalık taşıyabildiğini belirtti. Başka bir katılımcı İlaçlama yapılırken kullanılan ilaçlar iyi seçilmesi, virus taşıma potansiyeli olan sineklere uygun olması, aynı zamanda adanın ekosistemine zarar vermeyen özellikte olması gerektiğini ekledi.
 • Heybeliadalı başka bir katılımcı, bu yeni sivrisinek türüyle ilgili daha detaylı bilgi verdi. Bu türün son dönem Ortadoğu göçleri ve iklim değişikliğine bağlı olarak Nil’den gelip buraya yerleşen yeni bir tür olduğunu, İBB’nin bu sorunun farkında olduğunu, bununla ilgili toplant yaptığını belirtti. İlaçlamanın dğru bir mücadele yöntemi olmadığını, ekolojik zararları olduğunu, arıların, kelebeklerin ve ateş böceklerinin yok olmasına neden olduğunu, bunu yerine biyolojik mücadele verilmesi gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte halkın da bu konuyla ilgili bilgilendirilerek bireysel mücadele yürütmesi gerektiğini, bahçede, saksıda, sokakta ıslak şeylerin, durgun suların bırakılmaması gerektiği, adadaki yüzlerce kuyunun ve sarnıçların hepsinin birer kaynak olduğunu ve uygun şekilde örtülmesi gerektiğini, bu türün çok hızlı bir şekilde su birikintilerinde larva bırakan bir tür olduğunu belirtti. Kedi ve köpekler için sokaklarda bırakılan su kaplarının bile tehdit oluşturduğunu belirtti. Başka bir katılımcı belediyenin bu konuda bilgilendirici broşürler hazırlayabileceğini ekledi.
 • İBB’nin özel/kamu ayrımı yapmadan entegre bir iskele sistemi yapması gerektiği belirtildi. Mevcut durumun adanın kimliğine yakışmadığını, özellikle engelli, çocuk ve yaşlıların mevcut sistemi kullanırken mağdur olabildiğini ifade etti.
 • Peyzaj mimarları odasından adalardaki ağaçların yaşları, türleri ve durumlarının dikkate alınarak planlama yapılıp yapılamayacağı yönünde gelen soruya orman alanlarındaki ağaçlara ilişkin meşcere haritalarının olduğu, ancak 1/5000 ölçekli planda sadece orman alanı şeklinde gösterildiği, kentsel alanda yer alan ağaçlar için de ilke kararı alınabileceği ve plan notu üretilebileceği belirtildi. 
 • Adalar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ağaçlar konusunda bir ekleme yapıldı; anıtsal ağaçların tespit edilmesi ve korunması için Belediye ile Orman Fakültesi arasında bir işbirliği protokolü yapılarak bir çalışma gerçekleştirildiğini belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı, Tabiat Varlıkları Komisyonu’na sunulduğunu 2013 yılından beri projenin değerlendirildiğini, bazı ağaçların tescil fişlerinin onaylandığını ve projenin sonuçlanmadığını, bu verilerin de plana bir altlık oluşturacağını ifade etti.
 • Yine Peyzaj Mimarları Odasından adada yaşayanların yaş gruplarının dikkate alınıp alınmayacağı sorusuna, yaş gruplarının değişen ihtiyaçlarının ve aralarındaki etkileşimin dikkate alındığını, bunun sonraki toplantılardan ele alınacağı yanıtı verildi.
 • Orman fakultesi ile işbirliği kurularak adanın yemişli ağaçlarının bakımlarının yapılması gerektiği belirtildi. 
 • Keyfi olarak ağaç kesiminin ya da (dibine kezzap dökülerek) öldürülmesinin yapıldığı, bunun önüne geçilmesi gerektiği belirtildi.
 • Çam ağaçlarının bakımsız olduğu, korunması ve bakımının yapılması gerektiği, ağaçlık alanlarda korucu olması ve denetim yapılması gerektiği vurgulandı.
 • Sanatoryumun sağlık amaçlı kullanılmasının uygun olduğu ancak pandemi hastanesi olmasının adaya zarar vereceği, umumi bir hastane olması gerektiği vurgulandı. Bu konuda halk oylaması yapılması önerisi getirildi.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.