Heybeliada Çam Limanı’nda yıkım komedisi

Heybeliada Çam Limanı’nda yıkım komedisi
Yayınlama: 25.02.2021
Düzenleme: 13.12.2022 15:19
A+
A-

Heybeliada Çam Limanı’nda yıkım kararı alınan bir büfe ve yere girişi engelleyen dikilmiş olan fidanların kaldırılması için gelen ekipler yıkım yapmadan geri döndü.

Hâzineye ait Heybeliada Mahallesi Çam Limanı’nda etrafını kapatacak ve bahse konu yere girişi engelleyecek şekilde çekilen tel örgü ve fidanların yıkımı için olay yerine gelen ekipler Adalar Belediyesi‘nin tutarsız davranışları nedeniyle komedi filmine döndü.

Anlatmaya çalışalım…

Kaymakam diyor ki?

‘Hâzineye ait Heybeliada Mahallesi Çam Limanı yolu no: 15 sayılı yerde bulunan Adalar Belediyesi encümenin 01.09.2020 tarih ve 076 sayılı kararı ile mühür altına alınan, bahse konu yerin ilgilisi olan ………….. T.C. kimlik numaralı Y.M hakkında 07.10.2020 günü Heybeliada Polis Merkezi Amirliğince mühür bozma suçundan işlem yapılan büfe hakkında 775 sayılı 20/07 1966 kabul tarihli gecekondu kanunu madde 18.hükmü uyarınca; Heybeliada Polis Merkezi Amirliği görevlilerince hazırlanan ek-2’de gönderilen tutanak doğrultusunda; Hâzineye ait Heybeliada mahallesi çam limanı mevkii 112 ada 1 ve 2 parsel nolu taşınmazın etrafını kapatacak ve bahse konu yere girişi engelleyecek şekilde çekilen tel örgü ve fidanların kaldırılması hakkında 3621 sayılı kıyı kanunu madde 15 hükmü uyarınca gerekli işlemlerin yapılarak yapılan işlemler hakkında Heybeliada Polis Merkezi Amirliğine bilgi verilmesi hususunu ; Rica ederim.’

Diyor… Kaymakam Dr. Mustafa Ayhan

Bu yazı üzerine Adalar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 05.02.2021 günü Heybeliada Belediye Zabıta Karakolu’na bir yazı yazarak yıkımı ilgilisine tebliğ et diyor.

Heybeliada Belediye Zabıta Karakolu da 09.02.2020 günü bir yazı yarak ilgilisine diyor ki;

‘Adalar Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün 05.02.2021 tarih ve E.443 sayılı yazısı.

İlgi sayılı yazıya istinaden Heybeliada mahallesi Çam limanı mevkii Alp Görüngen Yolu No: 10 kapı sayılı yerde bulunan S. Cafe isimli yerde 24 Şubat 2021 tarih ve saat 10.00 da yıkım yapılacağı; işgalleri belirtilen süre içerisinde kaldırmadığınız takdirde, Adalar Belediyesi tarafından yıkımın gerçekleştirileceği tarafınıza tebliğ olunur.’

Diyor… Heybeliada Zabıta karakolu…

Sonuç..!

Yıkım, yıkımı yapılacak yerler için ilgilisinin yapı kayıt belgesinin olması, ekiplerin topu birbirine atması yüzünden yıkım gerçekleştirilemedi. Yıkımı yapılacak yer için yerin sahibi Hazine “Ben üstü dolu ise öyle rapor tutarım. Boşsa teslim alırım” demesi, yıkıma destek için gelen İBB yetkililerinin “Beni destek için çağırdınız. Ben sorumluluk almam. Yıkım Adalar Belediyesi’nin yetkisi dahilinde” demesi, Kaymakamlıktan aldığı talimatla yıkım alanında bulunan emniyet yetkililerinin ise “buralarda yapı kayıt belgesi geçmez. Yıkımın yapılması gerekiyor” demesine Adalar Belediyesi’nin kasıtlı, yanlış uygulamaları nedeniyle komedi filmine döndü. Birçok kurumun çalışanları boşa mesai harcadı. Birçok yıkım ekipmanıyla yıkım alanına gelen çalışanlar ekipmanların buraya gelip gitme maliyeti sebebiyle kamu zararına sebep oldu.

Yıkım kararı alınan yer için önce alınmış yapı kayıt belgesinin iptal edilmesi gerektiğini bilmesine rağmen yıkım kararı çıkartan Adalar Belediyesinin bilerek yaptığı yanlış uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.

Adalar’da kabul edilmiyor

Görev sahası Adalar bölgesini de kapsayan İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Yapı Kayıt Belgesine dayanılarak yapılan cins değişikliği başvurularını,
 
1-) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin E.198469 sayılı görüş yazısında, Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılar ile alakalı işlemlerde, taşınmazların niteliği açısından ilgili mevzuatta özel hüküm varsa bu hükümlerin de uygulanması gerektiği, bu nedenle kurul onayı olmadan herhangi bir işlem yapılamayacağı,
 
2-) 7221 sayılı Kanunun 14. Maddesine eklenen geçici 21. Maddesinde, “… Bu madde hükümleri 21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki yapılarda uygulanmaz.” 

Şeklinde düzenleme bulunması sebebiyle reddetmekte ve taşınmazların onaylı projesine uygun hale getirilmesi için ilgililere süre vermekte…

Şükrü ABANOZ

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 4 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.