Protokole göre Aralık ayında yıkılacak!

Protokole göre Aralık ayında yıkılacak!
Yayınlama: 26.11.2017
Düzenleme: 13.12.2022 15:34
A+
A-

Kınalıada Çınartepe Mevkiinde kalan iki adet kaçak televizyon vericilerinde sona yaklaşılıyor. Yapılan protokele göre direklerin Adalar Belediyesi tarafından Aralık ayında yıkılması gerekiyor.

Protokole göre Aralık ayında yıkılacak!

Kınalıada Çınartepe Mevkiinde bulunan Maliye Hazinesi mülkiyetinde orman alanında 06.09.1996 tarih ve 8642 sayılı kurul kararı ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olan antenlerin tamamı Aralık ayında kalkıyor.

İKİ KAÇAK DİREĞİN ÜZERİNDE 17 KAÇAK TV VERİCİSİ VAR

Hatırlanacağı üzere Kınalıada Çınartepe Mevkiinde bulunan kaçak TV vericilerinin üzerinde bulunduğu bir direk Temmuz ayında sökülmüştü. Geri kalan iki direğin üzerindeki 17 adet kaçak TV vericileri için Adalar Belediyesiyle kaçak TV verici temsilcileriyle protokol imzalamıştı. Protokolde bir direk 05/07/2017 Çarşamba günü yıkılacak diğer direkler için de 6 ay süre verilmişti. Protokolde üç adet imza vardı. Yıkılan bir adet kaçak direğin üzerinde bulunan FOX TV’nin kaçak vericisi diğer 16 adet kaçak vericinin üzerinde olduğu direklere taşınmıştı.

Protokole göre Aralık ayında yıkılacak!

KAÇAK TV VERİCİLERİNİN KARANLIK TARİHİ

Adalar Kaymakamlığı’ndan Adalar Belediyesi ve Televizyon Kanallarına 23 Ocak 2001 tarih, 342301 sayılı Adaların siluetini olumsuz yönde etkileyen ve izinsiz yapılan TV-TELSIZ-RADYO antenlerinin tümünün taşınması hakkında tebliği gereği, 19.02.2004 tarih, 6 sayılı Belediye Meclis Kararı ile ilgili Kuruluşlara 6 ay süre verilmiş, 03.03.2004 tarih, 2004/122 sayılı yazı ile Belediye Meclis Kararının Kanallara tebligatı yapılmıştı. Ancak 2009 yılına kadar herhangi bir uygulama yapılmamıştı.
20.05.2009 tarih, 111 sayılı Belediye yazısı ile Özel TV Şirketlerine ait TV-RADYO Anten Kulelerinin; İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 31.01.2008 tarihli, 2007/1694 E.-2008/139 K. sayılı ve 28.02.2006 tarihli, 2003/1173 E.-2006/291 K. sayılı kararları gereğince 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında belediyeden izin almadan ruhsatsız olarak kurulan antenlerin kaldırılmasına ilişkin yazı ilgili tüm Kurum ve Kuruluşlara tebliğ edilmişti.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 6 Eylül 1996 tarihli, 8642 sayılı kararına rağmen Kınalıada’nın tepesinde 1991 yılından itibaren inşa edilen, görüntü kirliliğinin yanı sıra yaydığı elektromanyetik radyasyonla halk sağlığını olumsuz etkileme olasılığı taşıyan ve adalıların yıllardır huzurla yaşadıkları Kınalıada’yı terk etmelerine neden olan 22’si Televizyon 33 vericiııin bulunduğu, 12 adet anten kulesinin 10 adeti 05 Haziran 2010 yılında yıkılarak kaldırılmıştı.
Yapılan yıkım üzerine 2010 yılında Televizyon Yayıncıları Derneği tarafından yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmış ancak açılan tüm davalar Adalar Belediyesi lehine sonuçlanmıştı.

15.08.2011 tarih, 1601 sayılı belediye yazısı ile Televizyon Yayıncılan Demeği’ne 01.10.2011 tarihinden sonra yıkımı tamamlanmamış olan 4 adet anten direklerinin yıkılması için tebligat yapılmış, ancak verilen süre sonunda yayın bağlantılarının kesilmediği için yıkım gerçekleştirilememişti.

12.06.2012 tarih, 2012/Sa/110 sayılı belediye yazısı ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’ne 01.10.2011 tarihinden sonra yıkımı tamamlanmamış olan anten direklerinin 25.06.2012 tarihinde Kınalıada Çınartepe Mevkiinde bulunan 4 adet anten direğinin yıkımı gerçekleştirileceği hakkında yeniden süre verilerek tebligat yapılmıştı. Ancak yıkım günü yıkım ekipleri ile birlikte yerine gidilmiş ve yayınların kesilmediği ve direklerin yıkıma hazır hale getirilmediği tespit edilerek yıkım ertelenmiş ve tutanak altına alınmıştı.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.