Adalar Belediyesi’nde EDİMİN İFASINA FESAT’a devam!

Adalar Belediyesi’nde EDİMİN İFASINA FESAT’a  devam!
Yayınlama: 08.02.2019
Düzenleme: 13.12.2022 15:29
A+
A-

08/12/2018 tarihinde “Adalar Belediyesinin avukatlarına EDİMİN İFASI NA FESAT’tan soruşturma izni verildi!” haberimizde Adalar Belediyesi’ndeki avukatların karıştığı soruşturma izni “Adalar Belediyesi için Tuzun koktuğu andır” benzetmesini yapmıştık.

Özetle, Adalar Belediyesindeki usulsüzlüklere, İhaleye, edimin ifasına  fesat iddialarına,  Hukuk İşlerinde çalışan Avukatlar bile karıştıysa vay o Belediyenin haline demiştik.

Adalar Belediyesi’yle ilgili yaptığımız her haber sonrası olduğu gibi Adalar Belediye Başkanı Atilla AYTAÇ beklediğimiz tepkiyi vermekte gecikmedi. Gazetemiz hakkında onlarca savcılık şikayetine bir yenisini daha eklettirdi ama bu sefer başrolde belediye avukatları olduğu için olsa gerek savcılık şikayetini daha birkaç yıllık memur olan, görevde yükselme sınavına girmeden tedviren müdürlük makamına atadığı ve müdürlük haklarının tümünden, maaş farklarından faydalandırdığı memuru Zeynep GÜNDOĞAN’a yaptırdı. Doğal olarak Adalar Savcılığı ifademizi aldı ve soruşturmaya devam ediliyor.

Yerel gazete olarak bunlara alışığız. Maalesef işimizin doğasında bu var.  Mademki gazetecilik yapıyoruz yargılanıp ceza alabiliyoruz. Yargılanırız, ceza alabiliriz ama kamunun parasının illegal yer değişikliklerine, yolsuzluklara, birilerine peşkeş çekilmesine, ihale, edimin fesatlarına, kamu zararlarına, kurban edilmesinde en ufak bir şüphe, iddia, duyum varsa elimizi taşın altına sokup her taşın altında bir bit yeniği ararız.

Seçimlere 2,5 ay kaldı artık bir şey olmaz dediğimizde bile, Adalar Belediyesi’nde kamu zararları, edimin ifasına fesat iddialarının ardı arkası kesilmeden devam ediyor olmasına anlam vermekte zorlanıyoruz.

Bakınız; Gazetemize gelen iddialardan birincisinde,

2014/16112 ihale nolu “Mali Hizmetler Müdürlüğü Personel Hizmet Alım işi” ihale ediliyor. Alan firma 2015 yılının ocak ayında işe başlıyor ve süre uzatımı ile beraber işin süresi 37 ay sürüyor. Harcama Yetkilisinin Yeşim.Ş., Gerçekleştirme Görevlisinin Şadan G., Denetim Kom. Bşk. Feza G., Denetim Kom. Üyeleri Genç C., Önder Ç. olduğu, ihaleyi alan firmanın aylık hak edişlerinde, çalışan 7 personelin her ayın her Cumartesi günü çalışmamalarına rağmen çalışmışlar gibi puantajlarının hazırlanıp denetim komisyonunca gerçekleştirme ve harcama yetkilisi tarafından imzalanarak firmanın edimi yerine getirmeden yapmış gibi fazla para ödendiği, dolayısıyla “Edimin İfasına Fesat karıştırıldığı”

Gazetemize gelen iddialardan İkincisinde,

2014/90523 İhale Nolu “İnsan Kaynakları Müdürlüğü Bilgisayar Kullanıcıları Hizmet Alım İşinde” 2014 yılının son dört ayında gerçekleştirilen hizmet işinde yine aynı şekilde ihaleyi alan firmanın aylık hak edişlerinde çalışan personel her ayın her Cumartesi günü çalışmamalarına rağmen çalışmışlar gibi puantajlarının hazırlanıp denetim komisyonunca gerçekleştirme ve harcama yetkilisi tarafından imzalanarak firmanın edimi yerine getirmeden yapmış gibi fazla para ödendiği, dolayısıyla “Edimin İfasına Fesat karıştırıldığı”

Gazetemize gelen iddialardan Üçüncüsünde,

2014/163355 İhale Nolu “İnsan Kaynakları Müdürlüğü Bilgisayar Kullanıcıları Hizmet Alım İşinde” Alan firma 2015 yılının ocak ayında işe başlıyor ve süre uzatımı ile beraber işin süresi 37 ay sürüyor. Harcama Yetkilisinin Fulya E., Bünyamin L., Gerçekleştirme Görevlisinin Sevim İ., Denetim Kom. Bşk. Şebnem U.K., Denetim Kom. Üyeleri Seda B., Önder Ç. olduğu, ihaleyi alan firmanın aylık hak edişlerinde, çalışan personellerin hepsinin her ayın her Cumartesi günü çalışmamalarına rağmen çalışmışlar gibi puantajlarının hazırlanıp denetim komisyonunca gerçekleştirme ve harcama yetkilisi tarafından imzalanarak firmanın edimi yerine getirmeden yapmış gibi fazla para ödendiği, dolayısıyla “Edimin İfasına Fesat karıştırıldığı” söylenmektedir.

Bu iddialar aynı, “Adalar Kaymakamlığının 21/11/2018 tarihli 6 nolu kararındaki gibi “Hizmet alımı yoluyla çalıştırılan Avukat TD’nin cumartesi günleri çalışmamasına rağmen, çalışıyor gösterilip para ödendiği iddiası ile ilgili olarak, Avukat TD’nin hazırlanan İdari ve Teknik Şartnameler gereğince cumartesi günleri normal mesai yapması gerekirken, Vardiya devir-Teslim Defteri kayıtları ve Özel Güvenlik Personelinin beyanlarına göre cumartesi günleri Belediye Hizmet Binasına gelmediği, normal mesaisini tamamlamadığı, ancak cumartesi günleri çalışmış gibi puantaj cetveli ve hakediş raporları hazırlandığı;bunun sonucunda 2016 yılından itibaren (2017 Temmuz  ayı sonu itibariyle) cumartesi günleri çalışması karşılığı olarak 21.545,95TL fazla ödeme yapıldığı anlaşıldığından, tanzim edilen puantaj cetvelleri ve/veya hak ediş raporlarında imzaları bulunan ve öninceleme yapılanlar hakkında iddialar sübuta erdiğinden, Adalar Belediyesi Yazı İşleri Müdür Vekili, Avukat NH; Harita Mühendisi MS…,Mimar ZG,Müdür YŞ,Gerçekleştirme Görevlileri  FY. ve YG. hakkında 4483 S.Yasanın 6’ıncı maddesi uyarınca “SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE”  kararına,” benzemektedir

Yerel seçimlere yaklaşık 2,5 ay kalmasına rağmen, Adalar Belediyesi’nde halen usulsüzlüklerin, edimin ifasına fesat karıştırılmasının, yukarıdaki üç ihalede de ihaleleri hazırlayan yaklaşık maliyet komisyonun, belediyenin Cumartesi çalışmayacağını bilmelerine rağmen çalışacak gibi maliyet hazırlamalarının, ihaleyi alan firmaların hangi ihale yöntemi ile ne şekilde aldığı, ihaleye hangi firmaların katıldığı, ihaleye yeterli katılımın olup olmadığı, dört aylık yapılan ihalenin muhtemelen pazarlık ihalesi şeklinde yapıldığı, pazarlık şartlarının oluşup oluşmadığı, tekliflerin yaklaşık maliyete yakınlığı, ihalede rekabetin sağlanıp sağlanmadığı hususlarının da, ihaleye fesat yönünden de, detaylı incelemenin yapılmasının, kamu menfaati açısından  zorunlu olduğunu düşünmekteyiz.

Adalar Kaymakamlığının 21/11/2018 tarihli 6 nolu SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ kararında belediye avukatının bulunduğu memurlara verilen soruşturma izninde tek bir personelin 7 aylık oluşturduğu kamu zararının 21.545,95 TL olduğuna göre, yukarıdaki 3 ayrı ihalede sözü edilen iddiaların doğru olması halinde, 3 yıllık süre içerisindeki söz konusu ihaleleri alan firmalara, edimin eksik yapılmasından dolayı fazla ödenen personel tutarlarının oluşturacağı  kamu zararı tutarı kaba bir orantı ile yaklaşık 1.500.000.-TL’den fazla olacağı bellidir. Bunu biz gazeteci olarak gözardı etmemiz mümkün değildir.

Atilla AYTAÇ dönemindeki Adalar Belediyesi’nde bugüne kadar yapılan soruşturmalardan ve bugünden sonrakilerle beraber belediyede çalışan her iki kişiden birisine soruşturma izni verildiği düşünülürse, soruşturma izni verilmeyen memurlarında zaten kızaktaki memurlar olması sebebiyle soruşturma izninden kurtuldukları sonucu çıkmaktadır. Adalar Belediyesi ne hale getirilmiştir.

İBB teftiş raporlarında, Adalar Belediyesinin iş ve işlemlerinin düzeltilebilinmesinin, ancak KAYYUM atanması ile olabileceği tespitleri mevcuttur.

Yerel seçimlere girerken Atilla AYTAÇ’ın yönettiği Adalar Belediyesinin çalışanlarının yarısının soruşturma izni ile karşı karşıya oldukları, personel giderinin bütçenin %45’şine denk geldiği, iç ve dış borç toplamının 100 milyonu bulduğu, gelirlerinin giderlerini karşılayamadığı gibi, siyasi çözümsüzlükleriyle selef Atilla AYTAÇ, halefi Erdem GÜL’e ENKAZ bıraktığını düşünmekteyiz. Tabi Erdem GÜL’ün araştırmacı gazeteci olması sebebiyle, kısa sürede görünen resmin altındaki fonun parlak olmadığını anlayacağı muhakkaktır.

Adaları CHP’nin kalesi gibi görenlere göre, Erdem GÜL’ün kalenin surlarının delik deşik olduğunu, bu seçimlerin sürpriz sonuçlara gebe olabileceğini, CHP’nin gıyabında, kendi işinin gerçekten çok zor olduğunu kavradığı kanaatindeyiz.

Adalar’da dönen siyasi oyunları, planları, tuzakları, ittifakları, vaatleri, anlaşmaları, kaypaklıkları, ihanetleri, çözer, CHP içindeki kendisine yanlış hamle attıracak  beyaz taşlardan kendini sakınıp gerçek CHP’liler ile seçim yarışına girerse seçimi kazanabilecek yoksa meclis aday adayları ile başkan/başkan aday adaylarının ayak oyunlarına kurban olup seçimi kaybedecektir.

Erdem GÜL adının kesinleşmesiyle beraber, CHP içindeki istifa edeceklerini ulu orta  Adalılara her fırsatta deklare eden CHP’li başkan aday adayları ile ilçe yönetimindeki bazı yöneticilerin sözlerini tutup tutmayacakları yoksa dün dündür bugün bugündür deyip sözlerini yiyecekleri gibi bazılarının ise gizli gizli Erdem GÜL’ün aleyhinde çalışacakları yada gurur yapıp istifa edecekleri halen muallaktaki önemli bir sorun olarak muammasını korumaktadır.

Önümüzdeki günlerde CHP içindeki oynayan taşlar ya yerine oturacak yada teker teker düşmeye başlayacak ve durum netleşecektir.

Şükrü Abanoz

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 23 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

Ada Gazetesi Adalar ile ilgili bildirim almak ister misiniz? Hayır Evet