Aya Nikola Plajı Plaj Temizliği işinde skandal

Aya Nikola Plajı Plaj Temizliği işinde skandal
Yayınlama: 04.12.2017
Düzenleme: 13.12.2022 15:34
A+
A-

Adalar Belediyesi Ulaşım Turizm Spor Kültür ve Eğitim İşletme Müdürlüğünün Aya Nikola Plajı Plaj Temizliği ve Cankurtaran Personel Hizmet Alım İşinde skandallar zinciri  ortaya çıktı.

Aya Nikola Plajı Plaj Temizliği işinde skandal

ÇÖP ŞİRKETİNDE ÇALIŞAN ŞAHIS İHALE ALMIŞ

2014 / 70472     4734 S.K – 21-F Pazarlık İhale Usulü  yapılan ihalenin dosyasında yapılan müfettiş incelemesinde;

25/06/2014 saat 11.00’de yapılan 21-F pazarlık ihalesine kurum tarafından 3 firmaya  davet  yapılmasına rağmen tek katılan İMD Grup Temizlik Gıda Orman Ürün. Turizm Sosyal Hiz.San. Tic. Ltd.Şti ve Deva Hizm.Yön.ve İnş. San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin katıldığı Adalar İlçesi Sınırları içerisinde 3 ay süre ile 10 kişilik Aya Nikola Plajı Plaj Temizliği ve Cankurtaran Personel Hizmet Alım İşini aldığı, davet yapılan firmalardan birisinin ARYIL Turizm Gıda Taşımacılık İç ve Dış Ticaret firması olduğu ve 23/06/2014 tarihinde mesai saatleri içerisinde çöp firmasında çalışan Barış YILDIRIM’a tebliği edildiği tespit edildiği belirtiliyor.

İHALEYİ ALAN FİRMA YETERSİZ

Söz konusu işe ait yeterlilik belgesi olarak Kurumun  İdari Şartnamesinde İstekli Tarafından teklif edilen bedelin %25inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyiminin sunulması gereklidirşartı olduğunun altı çizilmiş.

Benzer iş olarak kabul edilecek işler içinde “Kamu veya Özel Sektörde Yapılmış Olan Her Türlü Personel Çalıştırmaya Dayalı İşler, Benzer iş Olarak Kabul Edilecektir ” ibaresinin konduğu, benzer iş olarak özel sektördeki yapılan işlerin ilave edilmesi Adalar Belediyesinin diğer ihalelerinde görünmezken bu pazarlık işine özel bir istisna uygulandığı öncelikle pazarlığa çağrılan firmanın katılımına zemin hazırlandığı sonrasında bu firmanın bu işten sonra aynı Belediyeden almış olduğu diğer işleri söz konusu işi tamamladıktan sonra almış olduğu iş bitirme ile girip aldığı tespit edilmiş.(bu firmaya iş bitirme  yaratılmış)

Ayrıca iş ortaklığında “pilot ortağın ,istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini diğer ortakların her birinin , istenen iş deneyim tutarının en az %10’nu ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutar toplamının ise istenen iş deneyim tutarının %30’undan aşağı olmaması gerekir” şartı mevcut olduğu belirtiliyor.

İhale işlem dosyasında Deva Hizm.Yön.ve İnş. San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin %99, İMD Grup Temizlik Gıda Orman Ürün. Turizm Sosyal Hiz.San. Tic. Ltd.Şti %1 oranında iş ortaklığında bulundukları pilot ortağın Deva Hizm.Yön.ve İnş. San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin olduğu görüldüğü ifade ediliyor.

Ticari sicil gazetesinde 07/01/2014 tarihinde kurulduğu görülen Deva Hizm.Yön.ve İnş. San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin yeterlilik belgesi olarak LİLYUM ilaç firması ile işin yapılma yeri, işyerinin temizliğine ilişkin esaslar, iş yerinin teslimine ilişkin esaslar, iş yeri teslim ve işe başlama tarihi belli olmayan sözleşmenin imzalanması ile işe başlanacaktır ibaresi olmasına rağmen sözleşmenin imza tarihi olmayan bir sözleşme ek yapılmış ve  Deva Hizm.Yön.ve İnş. San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin 17/02/2014 ve 28/02/2014 tarihli no:1 ve 2 nolu faturaları ile toplamda 50.000.-TL tutarındaki firmaya ait iki adet fatura konulmuş  ve bu belgeler ihale komisyonunca uygun görülerek söz konusu ihale Deva Hizm.Yön.ve İnş. San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin %99, İMD Grup Temizlik Gıda Orman Ürün. Turizm Sosyal Hiz.San. Tic. Ltd.Şti %1 oranında iş ortaklığına verildiği belirtiliyor.

Ancak Pilot ortak Deva Firmasının LİLYUM ilaç firması ile yapmış olduğu sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işin Sözleşmenin ve faturaların ihale makamına sunulmadan önce  noter veya serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirce onaylanmış olması şarttı yerine getirilmediği tespit edilmiş.

Raporda, Pilot ortağın dışındaki İMD Grup Temizlik Gıda Orman Ürün. Turizm Sosyal Hiz.San. Tic. Ltd.Şti %1 oranında iş ortaklığında bulunan firmaya ait bir iş deneyim belgesi yoktur. İMD firmasınında ihale için en az 8.912,25.-TL lik Kamu kurumlarında veya özel sektörde iş bitirme veya deneyim belgesi sunması zorunlu olduğunun altı çiziliyor.

FİRMA KAYIRILMIŞ

Deva firmasınında iş deneyim belgesi yeteri araştırma yapılmadan kabul edilmiş olması, ihale komisyonun firmayı kayırması olarak düşünülmektedir. Deva firmasının 27/01/2014 kuruluş tarihleri ve LİLYUM firması ile yapılan sözleşmedeki noksanlıklar göz önüne alındığında Deva firmasının da sanki bu iş için kurulmuş ve LİLYUM firmasına kendi kestiği 17/02/2014 tarihli  fatura ile de bir iş bitirme edinilmiş ve 25/06/2014  tarihli Adalar Belediyesi İşletme Müdürlüğünce 2014 / 70472 nolu  ihaleye katılımın sağlanması için de idarece istenen iş bitirme  “Kamu veya Özel Sektörde Yapılmış Olan Her Türlü Personel Çalıştırmaya Dayalı İşler ,Benzer iş Olarak Kabul Edilecektir ” ibaresi eklendiğini düşündürmektedir.

Ayrıca Plajda çalıştırılacak iki adet cankurtaran olan iş için Deva firmasının ihale makamına sunulan iş deneyim belgesi, ihaledeki gerçekleştirilecek iş içinde alakasızdır.

İHALE İKRAM EDİLMİŞ

Bu haliyle 4734 S.K Yönetmelik hükümlerine ve  ihale komisyonunca tesis edilen işlemlerde ihale mevzuatlarına aykırılıklıların olduğu görüldüğü, bahse konu işin pazarlık ihalesi ile yapılmasını gerektirecek geçerli bir gerekçesi yoktur. İhale konusu İş yazın plajın işletilmesi için plajın  temizlenmesi ve 2 adet cankurtaran çalıştırılması hizmet işi olacağı için öngörülmeyen bir aciliyeti olmadığı, senenin başında ihale programına alınarak en geç mart ayında açık ihale yöntemi ile sonuçlanır ve rekabet ortamı sağlandığından Kamunun kazancı olan bir indirim yapılması mümkün olduğu,  açık ihalenin yerine pazarlık ihalesi yapılması ve iş bitirme yerine geçerliliği tartışmalı iki fatura ile ihaleye katılım sağlanması ile DEVA ve İMD ortaklığına ihale adeta ikram edildiği tespit edilmiş.

Bu ortaklık İhalenin yaklaşık maliyetine yakın bedelle işi aldıkları gibi işin bitiminde verilen  iş bitirme ile Adalar Belediyesinin zincirleme diğer pazarlık  ihalelerin  alınmasına imkan sağlandığı, Adalar Belediyesinde yapılan bu ihale organize bir çalışmanın ürünü olup hiçbir iş bitirmesi olmayan firmalara şartnamelerde özel sektör ifadeleri eklenerek bir firmanın adına kaşe imza ile sözleşme hazırlanması ve iki adet kendi firmasından kesilen faturanın kesilip ihale komisyonuna ibraz edilmesi ve pazarlık ihalesi ile davet edilmesiyle ihale alınabilinir hale getirildiği, İhale Komisyonunca DEVA firmasının LİLYUM firmasına kestiği faturaların o ayın sonunda iptal edilip edilmediği kontrol etmemiş, sözleşmenin tarafları olan LİLYUM firmasının faturanın kesilmiş olan ay içinde  LİLYUM firmasının KDV  ödemelerine dahil edilip edilmediği kontrol edilmediği ihale işlem dosyasından anlaşıldığı belirtiliyor.

Bu firmaların Adalar Belediyesinden aldıkları diğer ihalelerinde  sıralı pazarlık ihale çeşitleri olması neticesinde açık ihaleye girebilecek boyutta iş bitirmelerin olması sağlandığında en nihayet açık ihale aldıkları tespit edildiği, DEVA ve İMD firmaları Adalar Belediyesinde kayrılan sıfırdan yaratılan firmalardan ortaklık ile iki firmaya iş bitirme yaratılan firmalardan olduğu ifade ediliyor.

İşletme Müdürlüğü İhalelerde adı sanı olmayacak şaibeli iş bitirmeleri olan firmalara idari şartnamelerde oynayarak ihalelere katılımını ve yeterliliklerini sağlamışlar ve tüm ihale komisyon üyeleri ile ihaleyi onaylayanların organize hareket ettiği bir sistem kurulduğu kanaatine varılmış.

Aynı yıl içerisinde arka arkaya pazarlık yapılmasının haklı gerekçesi yada özel halleri  olamaz.

İhale komisyonu iş ortaklığı şeklinde ihaleye giren bu ortaklığın iş deneyim belgelerini gereği gibi kontrol etmeden ihaleyi vermek ile suç işledikleri gibi bu firmaların İşletme Müdürlüğünden almış oldukları bu işin İş Bitirme Belgeleri ile Adalar Belediyesinden aldıkları diğer  ihaleleri de  aynı şekilde ihaleyi faseta karıştırmak  suçunu  işledikleri yapılan ön soruşturmada  tespit edilmiş.

Şükrü Abanoz

Bir Yorum Yazın

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

Ada Gazetesi Adalar ile ilgili bildirim almak ister misiniz? Hayır Evet