Kesin Hesap bir türlü kesinleşemedi

Kesin Hesap bir türlü kesinleşemedi
Yayınlama: 15.05.2013
Düzenleme: 17.05.2013 18:11
A+
A-

Kesin Hesap bir türlü kesinleşemedi

 

Kesin Hesap bir türlü kesinleşemedi

 

Adalar Belediyesinin 1. oturumunu  Heybeliada da gerçekleştirdiği,ikinci oturumunu  Adalar Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirdiği Meclis toplantısında  5 evet 3 red oyuna karşılık Meclis de kabul edilen Adalar Belediyesinin 2012 yılı Kesin Hesap üstündeki tartışmalar bitmek bilmiyor.

Bağımsız Meclis Üyesi Bülent Mısırlıoğlu’nun ortaya çıkardığı yanlışlıklar,ikaz üzerine düzeltilmeye çalışılmış ancak Adalar Belediyesi web sayfasından ikaz üzerine düzeltilip yayınlanan Bilanço da yine aksaklıklar olduğu belirlenmiştir.Bunun üzerine yanlışları ortaya çıkarıp ikaz eden Adalar Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Bülent Mısırlıoğlu ile yaptığımız röportajda;

 

 

-Bülent bey, Ada Gazetesi olarak Cuma günü 2012 yılı kesin hesap görüşmelerini izledik. Kesin hesaba Red oyu vermenizin gerekçelerini ve düzeltilmesi gereken hesap yanlışlıklarını gazetemizde yayınladık. Heybeliada toplantısında dile getirdiğiniz Denetim Komisyonu ile Faaliyet Raporunun Belediyenin web sayfasında kamuoyuna açıklanıp açıklanmadığını takip  için yaptığımız kontrolde, Adalar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporundaki Belediyenin Bilançosunda  sizin yaptığınız eleştiriler üzerine düzeltmelerin yapılmış olduğunu tespit ettik. Tarafsız gazetecilik anlayışımızla bu durumun değerlendirilmesinde sizin düşüncelerinizi  almak istedik…

……Ben öncelikle araştırmacı ve tarafsız gazetecilik anlayışınızdan ötürü sizleri kutlamak isterim. Evet bende biz meclis üyelerine verilen gerek Faaliyet raporundaki, gerekse de Kesin hesap cetvellerindeki Bilanço ile web sayfasında yayınlanan Faaliyet raporunda ki bilançonun farklı olduğunu ve düzeltilmeye çalışıldığını gördüm. Ancak yine de Meclis konuşmamda belirttiğim üzere bazı yanlışlıkların hala durduğunu da tespit ettim.

-Bülent bey,  bu durumda Belediye Meclisinde kabul edilen yanlış bir Kesin Hesabın varlığından söz edilebilir mi?

……Evet aynen düşündüğünüz gibi bir durum ortaya çıkmış oldu. Düşünebiliyor musunuz ? Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra düzeltilerek kesinleştirilmeye çalışılan bir Kesin Hesap’ tan söz ediyoruz. Bu haliyle KABUL oyu veren Meclis Üyesi arkadaşlarımızın  bu sorunuzu cevaplamaları daha  doğru olur.

Bakınız, görev bilici içinde sorumlu bir meclis üyesi olarak KESİN HESAP hakkındaki tenkitlerimi ayrıntılı olarak Belediye Meclisinde dile getirdim. Birilerinin iddia ettiği gibi SAHTE BÜTÇE gibi söylemlerinin etkisinde kalmadım. Çünkü yasa ve yönetmeliklerde KESİN HESABIN belediye meclisinde hata ve eksiklikleri düzeltildikten sonra kabul edilebileceğine, yasaya aykırı bir durum var ise RED edilen kesin hesabın Meclis Başkanlığınca ilgili makamlara iletileceği açık olarak zikredilmiştir.

Bütçe görüşmelerinde dile getirdiğim üzere; 2012 yılının Bütçesinin aşırı şişirilmiş olduğunu ve Bütçe denkleştirmesinin %50 ye varan kısmının Belediyeye ait ARSA SATIŞI ile abartılmış bağışlara bağlanmış olduğunu, bunların gerçekleşmeyeceğini dolayısı ile Bütçe gerçekleşmesinin ancak % 50 seviyesinde olacağını ve bunu hesaplamadan yapılacak sorumsuz harcamaların da belediye borçlarını artıracağı gerçeği meclis tutanaklarında mevcuttur. Şimdi Kesin Hesabı incelediğimizde Bütçe tahminlerinin kesinleşmiş şekline göre

Gelir yönünden Bütçenin % 42 oranında, Gider yönünden ise % 67 oranında gerçekleştirilmiş olduğunu görmekteyiz.

%42 oranında bir gelir gerçekleşmesinin vasatın da altına bir faaliyet sonucu olduğunu bunun da başarılı bir dönemin gerçekleşmediğinin somut kanıtı olduğunu belirterek Bütçe İle ilgili genel tenkitlerimi zaten Nisan ayındaki Faaliyet Raporu görüşmelerinde yapmış olduğum için sadece KESİN HESAP ile ilgili RED oyu vereceğimin gerekçelerini açıkladığım konuşmam üzerine, Bütçe Komisyon başkanı Meclis üyesi arkadaşım tarafından talihsiz diye nitelendireceğim bir savunma yapılmıştır.  Çünkü % 42 oranında gerçekleşen bir bütçe geliri karşısında % 67’yi aşan oranda harcama yapılmasında bir tasarrufta bulunulduğu iddiası ve tespiti ne derecede mantıklı bir tespittir. Kamuoyunun değerlendirmesine sunmak isterim. Zaten kabul edilen komisyon raporu da ortadadır.

Kaldı ki yasalar gereği Kesin hesap  Bütçe Giderleri, Bütçe Gelirleri cetvellerinin dışında Genel Mizan, Bilanço ve gerekli görülen diğer cetvelleri de kapsamaktadır. Örneğin Hesap dönemi sonunda Belediyenin nakit mevcutları ile Borçlarının ayrıntılı açıklamaları komisyon tarafından da ihmal edilmiş olan noksanlıklardan dır.Meclisimize düşen görev  tüm cetvellerin incelenerek KESİN HESABIN kabulü veya reddi yönünde karar vermek olmalıydı. Bu nedenle son olarak söz almak istedim. Ancak sayın başkanın söz vermemekte ısrarlı  olması ve hemen oylamaya geçmesi üzerine, “sayın başkan şimdi benim tespitlerim üzerine bir düzenleme yapmadan bu haliyle mi? KESİN HESABI Haziran ayında Sayışta’ya göndereceksiniz demem üzerine, Sayın başkanın “o bizim bileceğimiz iş, hangisini istersek göndeririz.” Şeklindeki ifadesi ile Belediyemiz iş ve işlemlerinin ne kadar ciddiyetten uzak olduğunu görmek aslını isterseniz beni üzmüştür.

Ama beni asıl üzen konunun yine meclis konuşmamda belirttiğim üzere Kesin Hesap Raporunun başta Belediye Başkanının denetiminden geçerek, Belediye Encümeninde incelenerek karar bağlanmış olması ve daha sonrada Bütçe ve Plan Komisyonu tarafından da incelenerek kabul edildikten sonra Meclis onayına sunulma sürecine kadar geçen üç aşamada da içindeki hesap hatalarının tespit edilerek düzeltilememiş olmasıdır. Ayrıca yapmış olduğum tespit ve tenkitlerim de de hiçbir şekilde rakamları eğip bükmeden, bölüp çıkarmadan sadece bizlere verilen cetveller deki rakamları kullanarak yaptığımı da belirtmek isterim. Son olarak eksiklerine rağmen düzeltilmiş olan Kesin Hesap cetvelleri konusunda bir methiye beklemiyorum, ama Belediye Meclisimize yakışanın tüm meclis üyeleriyle birlikte bu hataların ortadan kaldırılarak karar verilmesi olmalıydı. Bu haliyle EVET oyu vermiş olan Meclis üyelerinin dikkatlerini de bu noktaya çekmek isterim.

—Sayın Mısırlıoğlu samimi ve doyurucu cevabınız için çok teşekkür ederiz. Ada Gazetesi olarak Belediye Meclisinde bulunmanızı bir şans olarak görüyoruz.  Gerek tecrübeniz gerekse de bilgi birikiminiz açısından Adalar Belediye Meclisinin  en az sizin tarzınızda kişilere ihtiyacı olduğunu düşünerek gelecek dönem için düşüncelerinizi açıklarsanız seviniriz.

……Samimi takdirleriniz için çok teşekkür ederim. Takdir edersiniz ki 2014 yerel seçimlerine 10 ay gibi bir süre varken ve aday adayı enflasyonunun yaşandığı ortamda şimdiden gelecek dönem için düşüncelerimi açıklamayı  pek doğru görmüyorum. Ancak yine de samimiyetle cevaplayabilirim ki olmazsa olmaz veya ne pahasına olursa olsun meclis üyesi olayım diye bir çabam ve çalışmam yoktur.  Meclis üyeliğini bir meslek olarak görmüyorum, özellikle Belediye ile yoğun bir ilişki içindeki işlerle uğraşanların halkı tam manası ile temsil edebileceklerine inanmayan düşünce yapısına sahibim. Meclis üyeliğine aday olacakların gerek meslekleri gerekse de belirli bir birim ve tecrübe sahibi olmalarını savunurum. Çünkü belirli kriterlere sahip bir meclis oluşumunun yerel iktidarı ve muhalefeti ile birlikte İlçemizin temel sorunlarını algılayan, araştıran, yorumlayan, sorgulayan ve ufku geniş bir yapı içinde çözüm üreten, toplum ile barışık bir yapı olarak görev yapan Belediyenin en üst karar organı olacağını düşünüyorum.

İlk olarak 2004 yılında Meclis üyesi seçildim. Bu ikinci dönem meclis üyeliğim biraz önce dediğim gibi  hiçbir şekilde salt bir meclis üyesi olayımda nasıl olursa olsun gibi bir mantığım hiçbir zaman olmamıştır. Benim arzum içinde yaşadığımız güzel Adalarımız da gelecek nesillere bozulmadan, sosyal  ve ekonomik olarak herkesin kalkındığı Adaları bırakacak iyi iş ve eylemleri yapmak, bunların altına imza atmaktır. Her zaman söylemişimdir; Kınalıada‘daki “Ali Boran Meydanı” isminin neden konulduğunu Adalara ilk geldiğimde sormuşumdur. Bana verilen cevap, aynı zamanda elektrik mühendisi olan Ali Boran beyin Kınalı adaya elektriği getiren kişi olduğudur. O an ilk düşündüğüm şey acaba bizlerde böyle olumlu hizmetlerle elli yıl sonra ismimizin verileceği onura sahip olabilir miyiz? olmuştur. İşte benim hizmet anlayışım budur. Dolayısı ile tecrübeli, bilgi birikimi yüksek ,araştırmacı, sorgulayıcı, kavrama ve çözüm yeteneğine sahip bir ekip anlayışındaki meclis tablosu içinde bu Adaların bir ferdi olarak ve halkında teveccühü ile seve seve görev almayı kabul ederim.

—Sayın Mısırlıoğlu söyleşi talebimizi kabul ettiğiniz için, ADA GAZETESİ adına tekrar çok teşekkür ederiz.

Şükrü Abanoz-adagazetesi        14.05.2013

 

belediye bilanço 1belediye bilanço 2belediye bilanço 3

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 3 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.